دانلود تحقیق مقاله تاثیراستاندارد های حسابداری بین المللی بر شرکت ها

دسته بندی : / / / /

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.
بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.
صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS  رابر روی شرکتها می سنجد می باشد حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است مطرح می کند.


تاریخ انتشار

21 اکتبر 2018

تعداد صفحات

14 صفحه

فرمت

word ورد – قابل ویرایش

دانلود مقاله تاثیراستاندارد های حسابداری بین المللی بر شرکت ها جز استاندارد های حسابداری بین المللی این رشته بسیار مهم می باشد.

برخی فهرست مقاله تاثیر استاندارد های حسابداری بین المللی بر شرکت ها

 • تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری
 • تأثير IAS بر صورتهاي مالي
 • اثرات اساسي پذيرش و بكارگيري IAS بر صورتهاي مالي
 • تأثير IAS بر ترازنامه
 • تأثير IAS بر صورتحساب سود و زيان
 • نتيجه گيري

مختصر توضیحات دانلود پروژه حسابداری تاثیر استاندارد های حسابداری بین المللی بر شرکت ها

 

تأثير IAS بر ترازنامه

اصلي ترين و عمده ترين تاثير IAS بر صورتهاي مالي گروههاي ذكر شده در فوق انتخاب و جايگزين كردن IFRS در ترازنامه است،بطوري كه مي توان اين مساله را در ضمايم (۱) مشاهده كرد.
تغييرات اصلي در گروه مذكور در سال ۲۰۰۵ بشرح زير بوده است:

 • كاهش حقوق صحابان سهام به اندازه ۷/۶%
 • افزايش بدهي ها به ميزان ۱۱/۷%
 • افزايش نسبت هاي اهرمي از ۴۶/۵% (طبق BAAp) به ۵۷% (طبق IFRS).

بعلاوه اثرات پذيرش IFRS كه نتايج آن در زير آمده است را تحليل كرديم :

 • كاهش سرقفلي بر اساس (IFRS-3) كه مربوط به ارزيابي مجدد عمليات خارجي مي باشد كه براساس استاندارد بين المللي شماره ۲۱(۲۱-IAS)مي باشد و همچنين
  سرقفلي سنفي ايجاد نمي شود.

(۲)طبق (۳۸- IAS) دارايي هاي نامشهود، و علايم تجاري بعنوان داراييهاي نامشهود با عمر نامحدود تعيين شده است.

(۳)افزايش دارايي هايي مثل ، اثاثه و تجهيزات كه اين افزايش زماني رخ مي داد كه (۱۶-IAS)بكار گرفته شد. كه اساساً اين مساله منعكس كننده افزايش در عمر مفيد قبلي اين
دارايي ها و همچنين كاهش استهلاك مي باشد.
در اينجا گروه مذكور دارايي ها را به بهاي تمام شده مستهلك مي كند كه مطابق با استاندار حسابداري بين المللي شماره ۱۶ (۱۶- IAS) بوده كه باعث افزايش ارزش
دفتري PPE در ابتداي ژانويه شده بود، بعلاوه:

 • مزاياي كارمندان طبق استاندارد بين المللي حسابداري شماره ۱۹(۱۹-IAS)كاهش پيدا ميكند. كه علت اين امر شناخت كامل سودها و زيانهاي آماري انباشته در
  اول ژانويه سال ۲۰۰۴ است.و براساس اين استاندارد، يعني (۱۹-IAS)گروه مذكور هزينه بهره طرح هاي بازنشستگي را پذيرفته است. كه قبلاً جزء اقلام عملياتي
  به شمار مي آورد و در اين مورد حقوق صاحبان سهام كاهش مي يابد.

تأثير IAS بر صورتحساب سود و زيان

تأثير اصلي پذيرش و اجراي IAS بر صورت سود و زيان در ضميمه شماره (۲)  پروژه حسابداری نشان داده شده است كه عبارتنداز:

 • افزايش در فروش و درآمد عملياتي و در نتيجه افزايش حاشيه علمياتي از ۲/۸% به ۵/۸%
 • افزايش سود خالص به ميزان ۴/۱۴% براي گروه (Saint – Brobain)در سال ۲۰۰۵ كه افزايش درآمد عملياتي ، اصولاً منعكس كننده اثرات استاندارد شماره ۱۹ و ۱۶ است
  (۱۹- IAS) و (۱۶- IAS)كه قبلاً تحت تأثير طبقه بندي مجدد(ارزيابي مجدد)در آمد مالي كه قبلاً بخشي از هزينه هاي بازنشستگي بود.

در حاليكه تأثير پذيري بعدها از طريق كاهش هزينه استهلاك صورت مي گيرد چونكه عمر مفيد PPE در صورت استفاده از ۱۶- IAS افزايش يافته بود.
در نتيجه كاهش سود خالص در ضميمه شماره (۲) مربوط به دلايل مذكور در بالا در مورد(۱۹- IAS)مي باشد كه در بالا توضيح داده شد.
بعلاوه سود خالص افزايش مي يابد چونكه استهلاك سرقفلي حذف مي شود بر اساس بكارگيري (۳-IFRS)در واقع اين مساله يافته هاي Barth را نيز در سال ۲۰۰۵ تاييد كرد.
كه براساس IAS سود خالص نوسانات زيادي دارد.
اين روش بررسي و تحليل تاثير عمده IAS بر صورتهاي مالي است كه درعمل مي توان ، تاثير چندين استاندارد (نه همه را) بر برخي صورتهاي مالي حدس زد. كه اينجا تاثير
IAS بر ترازنامه و صورت سود و زيان نشان داده شده است. كه اين مساله . بستگي به نوع شركتها ، توليدات و محيط آنها وساير عوامل دارد.

تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری

هر چند که هدف اصلی IAS رسیدن به یکپارچگی در ارایه تصویری مناسب از صورتهای مالی واحدهای تجاری است، ولی در عین حال ، پذیرش IAS تاثیر زیادی بر شرکت دارد
برای نمونه (Nishiotis , Karamanou) در سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسیدند که شرکتها باید IAS رامورد اجرا و پذیرش قرار دهند. چونکه در صورت پذیرش و اجرای IAS ، افشای
زیادی در صورتهای مالی نیاز هست و با اهداف شرکتها که همان حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد، همسو و مرتبط است.

و بر این مساله که با پذیرش و اجرای IAS مراودات شرکت بهبود می یابد تاکید داشتند. چونکه افشای مجدد اضافی باید توسط مدیریت توضیح داده شود و تشریح شود در
گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با پذیرش و اجرای IAS ، پاسخگویی مدیریت در جهت اجرای اداره و عملکرد شرکت ، افزایش می یابد و از طرف دیگه پذیرش و اجرای
پاسخگویی با مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در داخل شرکت ارتباط دارد.

من از آقای Boseski که مدیر مالی یک شرکت در چند سال اخیر بود وIAS را چندین سال پیش در شرکت مورد اجرا واستفاده قرار می داده درمورد مدیریت و فرآیند تصمیم گیری
در شرکت قبل و بعد از اجرای IAS سوال کردم که وضعیت چگونه بوده است؟
جواب ایشان به این سوال به صورت زیر بود که مزیت اصلی پذیرش و اجرای IAS این موضوع است که:
با پذیرش و اجرای IAS به اطلاعات صحیح و بسیار مهم که خط مشی تصمیم گیری مناسب را به جریان می اندازد ، دسترسی پیدا می کنیم.

تأثير IAS بر صورتهاي مالي

اگر چه تأثير پذيرش IAS بر ساير موارد نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد، اما اصلي ترين تأثير آن بر شركتهايي است كه IAS را پذيرفته و مورد اجرا قرار داده اند ، و بيشترين اثر
آن بر صورتهاي مالي مي باشد.

(Subramany , Hung 2004) بيان نمودند كه بررسي مفاهيم صورتهاي مالي ضروري است ، چونكه زمانيكه IAS پذيرفته شده و مورد اجرا قرار مي گيرد ، ممكن است تبعات
اقتصادي غير مستقيمي را نيز به همراه داشته باشد و تنها اثر مستقيم آن اين است كه باعث بوجود آمدن تغييراتي در صورتهاي مالي مي شود. در واقع بسياري از شركتهايي
كه IAS را مي پذيرند با تعاريف و مفاهيم حسابداري جديدي روبه رو مي شوند و همچنين با قواعد ارزشيابي و رويه هاي جديدي نيز برخورد مي كنند كه براي رسيدن به گزارشگري
جامع و تفصيلي عمليات و فعاليتهايشان و براي رفع نيازهاي استفاده كننده گان مختلف صورتهاي مالي مورد نياز است. (Balance 2003) .

(۱۹۹۸,Raffouriner , Dumotier) بيان كردند كه در كنار اين عوامل ما نبايد اين حقيقت را كه با بكارگيري IAS صورتهاي مالي اعتبار بيشتر و صحت بيشتري پيدا مي كند ، كتمان كنيم.
برخي از مقالات مثل مقاله آقايان (Subramany , Hung 2004) و (Bart ,2005) اثر بخشي IAS را بر روي صورت هاي مالي بررسي كردند و همچنين اثربخش IAS را برروي برخي روش
هاي حسابداري و نسبت هاي مالي مورد سنجش قرار گرفت.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله تاثیراستاندارد های حسابداری بین المللی بر شرکت ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا