دانلود تحقیق مقاله برنامه نویسی عامل گرا (AOP)

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

25 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

47 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و .. می باشد و در ۴۷ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله برنامه نویسی عامل گرا (AOP)

 • مقدمه
 •  عامل چیست؟
 • مسئول استفاده از واژگان شبه ذهنی
 • AOPدر برابرOOP
 • ساخت خودکارسازی (اتوماسیون)
 • سیستم رزو خطوط هوایی
 • برداشت کلی از نرم افزارAOP
 • دسته های ذهنی و مشخصه های آنها
 •  اجزاء حالت ذهنی
 •  یک زمان برای گمان، تعهد و قابلیت زمان
 • مشخصات اجزاء مختلف
 • پایداری داخلی
 • عقیده ی خوب
 • درون نگری
 • ماندگاری حالت ذهنی
 • نوع وابسته ی دستورات نمایی
 • یک انحراف کوتاه : مقایسه بین کوهن و لوسکیو
 • مفسر عامل عمومی
 • حلقه اصلی
 • فرض در مورد انتقال پیام
 • فرض در مورد clock
 •  AGENT، یک زبان ساده؛ و پیاده سازی آن
 • دستورات حقیقی
 • دستور عمل های گویا و خصوصی
 • دستورات عمل شرطی
 • مفسر AGENT-0. 30
 • به روز رسانی گمان ها
 • الگوریتم اضافه کردن تعهدات برای هر دستور تعهد برنامه
 • یک برنامه ی ساده و تفسیر آن
 • پیاده سازی
 • کاربرد مربوط
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله برنامه نویسی عامل گرا (AOP)

مقدمه

اکنون یک الگوی برنامه نویسی پیشرفته یک دیدگاه اجتماعی از کاربرد کامپیوتر،جایی که “عامل” تاثیر می گذارد داریم.

عامل چیست؟

یک عامل هر موجودیتی است که حالت است به نظر می رسد به عنوان شامل اجزای ذهنی  ( برای مثال گمانها،قابلیتها،انتخابها و الزام ها) بنابراین کلاه خود عامل هست در مغز یک برنامه نویس زمانی که هر چیزی میتواند به نظر برسد مثل داشتن حالت های ذهنی آن همیشه مزیتی برای انجام ندارد.

مسئول استفاده از واژگان شبه ذهنی :

عناصر لازم برای نسبت دادن یک کیفیت معین به جزیی از ماشین.

*یک نظریه مفید راجعبه دسته ذهنی: معنا شناسی برای آنکه به طور واضح هنوز به استفاده متداول(واژه)نزدیک نشدیم.

*یک برهان که فقط از نظریه اطاعت میکند.

*یک برهان که نظریه قراردادی یک نقش غیر جزئی در آنالیزیا طراحی ماشین بازی میکند.

ارتباط نظریه نظریه قراردادی برای دریافت معمولی لازم نیست تحمیل شود.

AOPدر برابر OOP

استفاده میکنیم شکل دادن ذهنی را برای طراحی سیستم محاسباتی

دسته های ذهنی(روانی)در زبان برنامه نویسی ظاهر میشود.

معنای زبان برنامه نویسی ‘معنای ساختار های ذهن را شرح می دهد.

نرم افزار برنامه نویسی عامل گرا(AOP) نرم افزار برنامه نویسی شئ گرا(AOP)را اختصاصی کرده است. برای مثال در دریافت بازیگرهای هپوئیت: میبینیم یک سیستم محاسباتی به عنوان ترکیب شده از لحاظ ارتباط ماژولها. AOP ثابت می کندحالت ذهنی ماژول (عامل) را برای شامل شدن اجزاء مثل باورها- قابلیت ها و تصمیمات. یک محاسبه ی شامل این عامل ها آگاه می کنند، درخواست میکنند، می پذیریند، رد می کنند، رقابت می کنند وبه دیگری کمک می کنند. بر طبق گفته نظریه نمایش هر نوع از ارتباط عمل با پیش فرض های متفاوتی سروکار و اثرات متفاوتی دارد.

ساخت خودکارسازی (اتوماسیون)

عامل ها:

آلفرد ماشین های منظم و معین را اداره می کند.

براندا ماشین های خاص- منظم را اداره میکند.

کالوین ربات جوشکاری است.

راشیل یک برنامه هماهنگ کننده است که ماشین را کنترل می کند.

(۸:۰۰) : آلفرد درخواست می کند که کالوین قول دهد که ۱۰ بدنه را برای او، ان روز جوشکاری کند.

کالوین نیزموافق به انجام آن است.

(۸:۳۰) : آلفرد درخواست می کند که کالوین قول دهد اولین بدنه را برساند ، کالوین قبول می کند و اولین بدنه می رسد.

کالوین شروع می کند به جوشکاری آن و قول میدهد به آلفرد برای اینکه وقتی بدنه بعدی آماده بود، او را آگاه کند.

(۸:۴۵) : براندا درخواست می کند که کالوین روی ماشین خاص- منظم کار کند، زیرا که به فوریت نیاز دارد.

کالوین پاسخ می دهد که در آن هنگام نمی تواند درست کند.اما آن کار را وقتی خواهد کرد که کارش تمام شده باشد.

(۹:۰۵) : کالوین جوشکاری اولین ماشین آلفرد را کامل می کند، آن را بیرون می فرستد، به براندا پیشنهاد جوشکاری او را می دهد.

براندا ماشین را می فرستدو کالوین شروع به جوشکاری می کند.

(۹:۱۵) :آلفرد تحقیق می کند که چرا کالوین هنوز برای ماشین بعدی او(آلفرد) آماده نیست.

(۹:۵۵) : کالوین جوشکاری ماشین برندا را کامل می کند  و آن را بیرون می فرستد.

براندا درخواست میـکند کالوین دوباره قبول کند و تعدادی نقاشی انجام دهد. ولی کالوین نمی پذیرد و می گوید که چگونه نقاشی بکِشد.

سپس کالوین به آلفرد پیشنهاد می دهد که ماشین دیگرش را جوشکاری کند و برای یک مدتی به جوشکاری ماشین آلفرد مشغول می شود.

(۱۲:۱۵) :برندا درخواست می کند که کالوین برای جوشکاری ۴ ماشین او در ان روز وارد عمل شود.

کالوین پاسخ می دهد که نمی تواند ان کار را انجام دهد. زیرا از وقتی که به آلفرد قول داده، هنوز ۶ ماشین را جوشکاری نکرده است.

برندا از آلفرد درخواست می کند که کالوین را از تعهدش نسبت به او(آلفرد) آزاد کند.ولی آلفرد نمی پذیرد.

برندا درخواست می کند که داشیل (داشیل را به یاد دارید؟)به کالوین برای پذیرفتن درخواست مهم او و لغو کردن تعهدش نسبت به آلفرد دستور دهد.

داشیل به کالوین دستور می دهد که ۲ ماشین برندا را جوشکاری کند و سپس به کار آلفرد بپردازد.

(۳:۳۰) : کالوین حس می کند که روغنش کم شده است و بدون قطع کردن کارش ازآلفرد مپرسد برای چه وقتی روغن کاری بعدی او برنامه ریزی شده است.

آلفرد می گوید که نمیداند، ولی داشیل باید بداند.

کالوین از داشیل می پرسد. داشیل میگوید که روغن کاری بعدی او برای ساعت ۴:۰۰ برنامه ریزی شده است.

با توجه به اینکه هنوز زود است، کالوین به جوشکاری ادامه میدهد.

متغیرها

رویه ها در یک مدل الگوی مستقیم لغو می شوند.

قوانین تعهد به وسیله الگوهای معین (به طور کلی با متغیرها سروکار دارد) در پیام های آمده و حالت ذهنی فعال می شوند.( در پایین می توانید مشاهده کنید):

یک متغیر به وسیله ی “؟” می آید.

ممکن است آن روی نام های عامل، دستورات حقیقی یا دستورات شرطی

تغییر دهد.

برای مثال :

(IF (NOT ((CMT ?x) (REFRAIN sing))) sing)

متغیر ها در دستور های شرطی به عنوان واجد شرایط وجودی تفسیر شده اند.

دامنه کمیت سنج برای دامنه اولین NOT  رو به بالا است یا (اگر متغیر در دامنه  یک NOT نباشد.) آن دستور کامل نیست.( آخرین مثال را ببینید.)

یک متغیر کممیت عمومی با “!؟” می آید، دامنه ی آن دستور العمل کامل است.

برای مثال :

(IF (B (t (emp ?!x acme)))

(INFORM t¢ a (t (emp ?!x acme))))

قوانین تعهد

بیشتر دستورات شرط در زمان برنامه نویسی، نا شناخته هستند.

آنها به وسیله ی عامل های ذیگر مرتبط می شوند.

برنامه فقط شامل شروط برای عامل، برای وارد کردن به تعهدات جدید است.

بیشتر تعهدات برای پاسخ به پیام ها هستند.

شروط برای تعهدات هر دو شرط ذهنی (بالا را ببینید) و شروط پیام (اشاره می کند به پیام های آمده ی جاری) است.

یک شرط پیام ، الگوی پیام یک شرط است.

و……

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله برنامه نویسی عامل گرا (AOP)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا