دانلود تحقیق مقاله بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

دسته بندی : / / / / / /

این تحقیق مقاله برای دانشجویان و محققان رشته مدیریت ، رشته علوم تربیتی ،‌  رشته علوم اجتماعی ، رشته علوم ارتباطات ، رشته حقوق ، رشته جامعه شناسی ، رشته مشاوره ، رشته روانشناسی ، رشته اقتصاد ،  و … بسیار مناسب است که در 69 صفحه تنظیم شده است


تاریخ انتشار

21 ژوئن 2020

تعداد صفحات

69 صفحه

فرمت فایل

ورد – word قابل ویرایش

برخی از عناوین تحقیق مقاله بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

 • پیشگفتار
 • طرح مسئله
 • اهميت و ارزش تحقیق
 • تعريف اصطلاحات و واژه ها
 • سابقه تاريخي موضوع
 • روش تحقیق
 • حيطه تحقیق
 • تئوريهاي مديريت
 • تاريخچه ارزشيابي عملكرد
 • تعاريف ارزشيابي
 • ضرورت و اهميت ارزشيابي
 • اهداف ارزيابي عملكرد
 • كارمند يابي و انتخاب
 • نظريه هاي ارزيابي
 • انواع ارزيابي
 • عوامل موثر بر ارزيابي
 • شاخص هاي ارزيابي
 • مراحل ارزيابي
 • ويژگي هاي ارزشيابي
 • روشهاي ارزشيابي

 

 

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پیشگفتار

ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي و خصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي گذارد.در همين سالهاي اندك ارزشيابي راه پر فراز و نشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشته است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند

طرح مسئله

ارزشيابي كاركنان يكي از موثرترين ابزارهاي ارتقاء كار آمدي- توانمندي و بهسازي نيروي انساني است به كمك اطلاعاتي كه از طريق ارزشيابي دقيق عملكرد نيروي انساني بدست مي آيد برنامه ريزي شغلي- تصميمات اداري- تشويقات و تنبيهات از مباني موثق و قابل دفاع برخوردار مي شوند و در نتيجه ضابطه شايستگي در وضعيت خدمتي و سرنوشت اداري كاركنان بكار گرفته شده مناسبات منطقي و عادلانه در سازمانها حاكم خواهد شد. حاكميت ضابطه شايستگي وايجاد فضاي فوق العاده كاركنان در اجراي اثر بخشي وظايف شغلي و نيل به اهداف سازماني مي گردد مجموعه اين فعاليتها كار آيي و بهره وري سازمانهنا را افزايش داده موفقيت و پيشرفت آنها را تسهيل مي كند

اهميت و ارزش تحقيق

يكي از تكنيكهاي مورد استفاده مديران براي تاثير گذاري بر رفتار كاركنان ارزشيابي است. انگيزه كاركنان براي فعاليت افزايش تواناييهاي شخصي و اصلاح عملكرد آتي تحت تاثير باز خوري است كه از عملكرد گذشته خويش مي گيرند يك ارزشيابي صحيح از عملكرد كاركنان مي تواند عامل برانگيختن و هدايت كاركنان به سوي پرورش مهارتها و قابليتهاي فردي آنان باشد ارزشيابي عملكرد همچنين مي تواند مبناي استواري براي تصميم گيري در مورد مسائل پرسنلي نظير پرداخت پاداش- توضيح- انتقال- تنزيل درجه- اخراج- افزايش حقوق و … باشد

تعريف اصطلاحات و واژه ها

 1. ارزيابي(ارزشيابي)
 2. كار آيي
 3. امنيت شغلي
 4. عملكرد
 5. ارزشيابي دقيق عملكرد

 

سابقه تاريخي موضوع
روش تحقیق
حيطه تحقیق

تئوريهاي مديريت

 1. نظري اسناد
 2. تئوري انتظار جذابيت
 3. نظريه برابري
 4. تئوري تقويت اسكز
 5. نظريه تعيين هدف
 6. نظريه تناسب شغل با شخصيت
 7. تئوري دو عاملي هرز برگ
 8. تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت

 

تاريخچه ارزشيابي عملكرد

تعاريف ارزشيابي

ضرورت و اهميت ارزشيابي

اهداف ارزيابي عملكرد

 1. تعيين بازدهي كار يا بهره وري
 2. تعيين كار آئي
 3. تعيين كار آمدي
 4. طبقه بندي عادلانه كاركنان

برنامه ريزي نيروي انساني

كارمند يابي و انتخاب

 1. تعيين روايي آزمون هاي استخدامي
 2. آموزش و تربيت كاركنان
 3. تعيين مسير شغلي
 4. حقوق و مزايا
 5. شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان

نظريه هاي ارزيابي

در مورد نحوه ارزيابي نظريات مختلف مطرح شده است كه مجموعا مي توان آنها را تحت دو نظريه كلي مطرح نمود

الف- طبق اين نظريه بهترين روش ارزيابي كار، اندازه گيري مستقیم كاري است كه در شغل مربوط انجام مي گيرد و طبعا طبق اين نظريه چنين ارزياي هاي منجر به تشخيص شايستگي گرديده و معيار كاملا عيني جهت جبران تلاش و خدمت بوجود مي آورد

ب- به اعتبار اين نظريه به علت جمعي بودن انجام بسياري از كارها ارزيابي انفرادي عملكرد كاركنان دشوار و در بعضي موارد حتي غير ممكن است

انواع ارزيابي

 1. ارزيابي سرپرست مستقيم
 2. ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس
 3. ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر
 4. ارزيابي گروهي
 5. ارزيابي از طريق خود سنجي

 

عوامل موثر بر ارزيابي

از آنجا كه كمتر كسي دوست دارد كارش مورد بررسي و قضاوت ديگران قرار گيرد ، طبيعتا ارزيابي عملكرد كاركنان حساسيتهاي بخصوص را به وجود مي آورد. گذشته از اين معمولا به اين قبيل ارزيابي ها با سوء ظن نگريسته مي شود، جدا كه در موارد بسياري ارزيابي كاركنان، تنها مستمسكي براي تسويه حسابهاي شخصي بوده است

شاخص هاي ارزيابي

به طور كلي شاخصهايي كه براي ارزيابي عملكرد به كار برده مي شوند. بايد خصوصياتي داشته باشند كه استفاده از آنها دقت، صحت و اثر بخشي فرايند ارزيابي را افزايش دهد. اين خصوصيات عبارتنداز: بتوان به آن اعتماد كرد، يعني اندازه گيري شاخص در زمانهاي متفاوت، كه و بيش نتايج يكساني را عايد سازد. همچنين شاخص بايد به گونه اي باشد كه اندازه گيري آن به وسيله افراد يا روشهاي مختلف تاثيري در نتايجي كه از آن به دست مي آيند نداشته باشد

مراحل ارزيابي

 1. تعیین هدف ارزیابی عملکرد
 2. مشخص نمودن وظایف مورد انتظار از کارکنان
 3. اندازه گیری عملکرد واقعی فرد

ويژگي هاي ارزشيابي

 1. ارزشيابي فرآيند و مجموعه اي از فعاليتهاست
 2. ارزشيابي بايد بر اساس اطلاعات قابل قبول صورت گيرد
 3. ارزشيابي براي رسيدن به هدف خاصي در نظر گرفته مي شود
 4. ارزشيابي بايد به طور مستمر صورت گيرد
 5. و …

روشهاي ارزشيابي

اين شيوه ها به طور كلي به ۴ دسته تقسيم مي شوند

 1. شيوه هاي سنتي استفاده از صفات و خصلتهاي فردي و شغلي
 2. ارزشيابي نتايج عملكرد
 3. مصاحبه هاي ارزشيابي با استفاده از شيوه هاي علوم رفتاري
 4. خود ارزشيابي

 

علاوه بر روشهاي پيش گفته، روشهاي ديگر نيز براي ارزشيابي وجود دارند كه عبارتند از

روش مقياس

روش مقياس يكي از قديمي ترين و متداولترين روشهايي است كه براي ارزيابي عملكرد كاركنان از آن استفاده مي گردد. در اين روش كاركنان بر اساس عوامل معيني درجه بندي مي گردند يكي از دلايل عمده محبوبيت و رواج اين روش، سادگي وسهولت استفاه از آن است

عامل سنجي

از روش مقياس به طريق ديگري نيز مي توان براي ارزياي عملكرد كاركنان استفاده نموده بدين ترتيب كه به جاي ارزيابي عملكرد بر اساس صفات وخصوصيات شخصي فرد كار آئي او در انجام وظايف و مسئوليتهاي ويژه اي كه در شغلش دارد ارزيابي مي گردد

روش ثبت و قايع حساس

روش ثبت وقايع حساس عبارت است از يادداشت وثبت عملكرد و تصميم گيريها بسيار خوب يا بد كارمندان حين انجام وظايف ومسئوليتهايشان اگر عمل بخصوصي كه فرد در اداي وظايف و مسئوليتهايش انجام مي دهد تاثيري مهم و بسزا (چه مثبت و چه منفي) در كار آمدي واحد مربوط داشته باشد

روش توصيفي
روش قياسي (استانداردهاي كار)
روش درجه بندي
مقايسه دو به دو
توزيع اجباري
انتخاب اجباري
روش مقياسي رفتاري (BARS)
ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف
روش بررسي داخلي
روش ارزيابي گروهي

 

موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني

 1. موانع رواني و رفتاري
 2. موانع فني و اجرايي

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا