دانلود تحقیق مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دسته بندی : / / / / / / /

دانلود تحقیق مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران-الگوی سنی ازدواج در ایران-الگوی سنی ازدواج -سن ازدواج-سن زوجین و … که در 60صفحه تنظیم شده و مناسب رشته علوم انسانی و زیر رشته های علوم روانشناسی و اجتماعی می باشد.


تاریخ انتشار

06 سپتامبر 2019

تعداد صفحات

60 صفحه

فرمت فایل

ورد-word قابل ویرایش

برخی ازعناوین تحقیق مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

 • بیان مسئله
 • عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج
 • اهداف
 • تحليل داده ها
 • گروه هاي سني
 • گروه هاي سني ازدواج
 • برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور
 • آغاز بحران
 • برآورد رقمي
 • برآورد شرايط ايده آل
 • پيشگيري
 • نتيجه گيری
 • منابع

برخی ازتوضیحات تحقیق مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

بیان مسئله:

كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال ۱۹۵۰ دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز ۶ مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۲۵ ميلادٰي به ۵/۸ ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت ۱۰ ميليوني ۱۰۰ سال قبل اكنون به نزديك به ۷ برابر رسيده است.

كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود۷/۲ (كه تا ۴/۳ نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد  تا حدود ۷/۱ (و مواردي تا ۲/۱ نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.

عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج:

الگوي سني ازدواج در هر جامعه اي تابع شرايط عرضه وتقاضاي حاكم بر آن جامعه مي باشد و عوامل موثر برآن عبارتند از:

الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد

۱-وضعيت تحصيلي و فرهنگي افراد جامعه
۲- وضعيت اقتصادي جامعه
۳- امنيت و آرامش حاكم بر جامعه
۴- طبقه اجتماعي خانوار (شهري  و روستايي – كارگري و كشاورزي)
۵-قوانين و مقررات حاكم بر جامعه

ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج

۱- سنتها و فرهنگ اختلاف سني زن و مرد در هنگام ازدواج حاكم بر هر جامعه
۲-  وضعيت تحصيلي و فرهنگي افراد جامعه
۳-  قوانين و مقررات حاكم بر جامعه
۴- ميانگين سن ازدواج در جامعه

ج عوامل موثر بر افزايش و كاهش ميزان ازدواج

۱- وضعيت اقتصادي جامعه
۲- پايين بودن سن ازدواج
۳- پذيرش فرهنگ تجرد در جامعه

د عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد

۱-پذيرش فرهنگ چند همسري از سوي جامعه
۲- ميزان طلاق در جامعه
۳-  ميزان از دست دادن همسر بدليل فوت در بين زنان و مردان

ه- عوامل موثر بر نسبت جنسي در جامعه

۱-   تعداد پسر و دختر مجرد هر گروه سني
۲- تغييرات در الگوي باروري و افزايش و يا كاهش شديد رشد جمعيت
۳- مرگ و مير و يا تلفات ناشي از جنگ در بين جنس مذكر
۴-    مهاجرت ها ي بي رويه جوانان به خارج از كشور
۵-    مهاجرت هاي بي رويه اتباع خارجي بي همسر به داخل كشور
۶-مهاجرت هاي شغلي در بين جنس مذكر

اهداف:

هدف كلي: بررسي الگوي سني ازدواج در ايران و برآورد وضعيت آن در سالهاي آينده

تحليل داده ها:

 بررسي وضع موجود :

پس از دريافت داده ها نسبت به حذف مواردي كه داراي داده هاي ناقص و يا متناقض براي اين بررسي بودند از قبيل نداشتن سن هنگام ازدواج و يا سن همسر در هنگام ازدواج و يا عدم تناسب سن فرد با اطلاعات مربوط به تاهل اقدام گرديد. لازم به ذكر است موارد حذف شده حدود ۰۰۱۷/۰ از اطلاعات جمعيتي و كمتر از ۰۶/۰ از اطلاعات مربوط به سن تاهل بوده است كه در نتايج بدست آمده بي تاثير مي باشند.

گروه هاي سني:

براي رسم نمودار هرم سني جمعيت هاي مربوط به نمونه ها را به تفكيك زن و مرد در گروه هاي سني ۵ ساله تقسيم نموده و منحني هرم سني آن ترسيم گرديد با توجه به شكل هرم مي توان فراز و نشيب هايي را در بخشهايي از آن مشاهده نمود كه مهمترين آنها با توجه به موضوع مورد بحث  يعني پيش بيني عدم تعادل جمعيتي مربوط به گروه هاي سني ازدواج در آينده

گروه هاي سني ازدواج:

سن ازدواج در زن و مرد:  

همانگونه كه از نمودار اختلاف سني زنان و مردان به تفكيك سال ازدواج مشاهده مي شود با گذشت سنوات رفته رفته سن ازدواج زنان از ارقام كمتر از ده به نزديك به بيست سال رسيده است و از طرفي سن ازدواج مردان بين ارقام ۲۲ تا ۲۵ سال در نوسان بوده است اما دليل اين امر آن است كه گروه مورد مطالعه زنان ده تا ۴۹ سال مي باشند طبيعي است كه در اين مطالعه زناني كه مثلا در سال ۱۳۳۹ ازدواج نموده اند و بالاي ۱۰ سال عمر داشته اند بدليل اينكه اكنون بيش از ۴۹ سال دارند بطور خودكار از مطالعه حذف شده اند بنابر اين تنها زناني كه كمتر از ۱۰ سال داشته اند در مطالعه قرار مي گيرند به همين دليل نتايج حاصل بويژه در گروه هاي سني  بالا دقيق نمي باشند.

 برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور:

از آنجا كه اصولا تعداد متولدين پسر و دختر در بدو تولد تقريبا برابر مي باشد (نسبت جنسي حدود ۱۰۵ مي باشد به بيان ديگر اختلاف احتمال پسر زايي نسبت به دختر زايي حدود ۵/۲ درصد مي باشد) در صورتي كه افراد هر گروه سني با هم سن خود ازدواج نمايند تعادل تقريبا در جامعه برقرار مي گردد اما همانگونه كه در منحني هرم سني ملاحظه مي شود تعداد متاهلين از هر گروه سني در بين خانمها بيش از آقايان مي باشد علت اين پديده نيز بخاطر اختلاف سني مردان و زنان در هنگام ازدواج مي باشد. با توجه به رشد مثبت جمعيت در گروه سني متولدين قبل از سال ۱۳۶۴ طبيعي است كه تعداد خانمهاي متاهل هر گروه سني در مقايسه با مردان متاهل از همان گروه سني بيشتر باشند.

       مقايسه اختلاف سن زوجين و وضعيت تحصيلي زنان:

براي بررسي وضعيت تحصيلي زنان در هنگام مطالعه و اختلاف سن زوجين در ابتدا سطح سواد افراد جامعه به سه گروه تحصيلي بيسواد شامل افراد بي سواد و تحصيل نامشخص گروه تحصيلي كمتر از ديپلم شامل ابتدايي راهنمايي دبيرستان و نهضت سواد آموزي و گروه تحصيلي بالاتر از ديپلم شامل ديپلم  يا پيش دانشگاهي دانشگاهي و علوم حوزوي تقسيم گرديد.

بر اساس تقسيم بندي فوق مشاهده مي شود كه تعداد زيادي از افراد در گروه تحصيلي كمتر از ديپلم قرار مي گيرند و دو گروه ديگر كه بي سواد و بالاتر از ديپلم مي باشند جمعيت كمتري را شامل مي شوند.

همچنين مي توان مشاهده نمود در گروه تحصيلي بيسواد و كمتر از ديپلم بيشترين ميزان ازدواج در گروه سني ۱۵ – ۱۹ سال اتفاق افتاده است و در گروه تحصيلي بالاتر از ديپلم بيشترين ميزان ازدواج در گروه سني ۲۰- ۲۵ سال به وقوع پيوسته است به بيان ديگر با افزايش ميزان تحصيلات زنان سن ازدواج در آنها افزايش مي يابد.

آغاز بحران:

با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه اسلامي كشور ما بطور قطع مي توان نتيجه فوق را آغاز بحران بزرگ اجتماعي بحساب آورد و انتظار داشت علاوه بر ايجاد عوارض فردي براي افراد مجرد از قبيل مشكلات روحي و اضطراب براي خود و خانواده زمينه هاي فساد اخلاقي در درجه اول خود اين افراد و در ادامه عوارض متعددي از قبيل افزايش آمار طلاق و غيره را در كل جامعه انتظار كشيد.

پيشگيري:

مهمترين راهكار موثر براي پيشگيري از اين معضل بزرگ و خزنده اجتماعي تغيير در الگوي سني ازدواج و كاهش اختلاف سن زوجين در هنگام ازدواج مي باشد اين تغيير بايد در اسرع وقت و با ابزارهاي قانوني و تبليغي مناسب انجام شود تا تاثير گذار واقع گردد بدين منظور اقدامات زير پيشنهاد مي گردد:

 • آگاهي و تشويق پسران براي ازدواج در سنين پايين (زيرا اختلاف سن ازدواج در افراد كمتر از ۲۵ سال كم است)
 • تشويق و اعطاي تسهيلات به ازدواج درگروه هاي اجتماعي (مانند ازدواج هاي دانشجويي) كه ازدواج هاي هم سن در بين آنها رايج است
 • آگاهي و تشويق خانواده ها براي اينكه دختران جوان خود را به افراد با اختلاف سني بالا ازدواج ندهند (اين موضوع باعث شود تا پسران به ازدواج با دختران هم سن خود روي بياورند)
 • ايجاد موانع قانوني براي جلوگيري از ازدواج دختران در سنين كمتر از ۱۸ سال (بدليل اينكه اختلاف سني در هنگام ازدواج در آنها بالا است)
 • ايجاد موانع قانوني براي جلوگيري از ازدواج با اختلاف سني زياد
 • تشويق به ازدواجهاي دانشجويي و گروه هايي كه اختلاف سني در بين آنها پايين است از طريق دادن وام ازدواج و امكانات ديگر
 • ايجاد موانع قانوني براي ورود وخروج بي رويه افراد مهاجر كه منجر به تشديد عدم تعادل سني در جامعه گردد.

نتيجه گيري:

آنچه كه اكنون كشور ما با عنوان بحران عدم تعادل جمعيتي با آن روبرو است شايد تا كنون هيچ كشوري با اين شدت با آن مواجه نبوده است پس از جنگ دوم جهاني آن هم با ابعاد بسيار كوچكتري مشكل فوق در كشورهاي درگير جنگ مشاهده شده و كشور چين كه بدنبال اتخاذ سياست تك فرزندي با نوع ديگري از آن روبرو مي باشد. كشورهاي غربي با توجه به بافت فرهنگي خود با آن به عنوان عامل كنترل جمعيت برخورد نموده و باعث بروز مشكلاتي در آن جوامع شدند گرايش به بي بند و باري افزايش آمار طلاق و سستي بنياد خانواده از اين موارد است كه جبران آن بسيار مشكل و به كار طولاني بروي چندين نسل را  مي طلبد و شايد هرگز قابل جبران نيز نباشد آنچه كه در كشور ما با توجه به بافت فرهنگي جامعه قبول آن بسيار مشكل و عوارض آن دوچندان خواهد بود.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسي الگوي سني ازدواج در ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا