دانلود تحقیق مقاله انتشار اطلاعات در شبکه VANET

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

16 ژوئن 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش /ورد /WORD

تعداد صفحات

112 صفحه

برخی از عناوین  مقاله انتشار اطلاعات در شبکه VANET

 • مسیر یابی پروتکل ها
 • ۱ شبکه های
 • تاریخچه شبکه های  ۵
 • ویژگی های شبکه های  ۸
 • کاربرد شبکه های  ۱۲
 • شبکه های VANET
 • گره حلقه امن( SRN)
 • گره های خارجی (ON)-
 • گره های داخلی (IN)
 • ۳شرح انتشار داده در——– ۲۸
 • ۲-۳-اجزای پروتکل های انتشار مطمئن
 • ۱پروتکل فراگیر درجه-آگاهی (EAEP)
 •  ارایه انتشار گروهی (PGB)
 •   POC
 • اجرای ارزیابی
 • نتیجه شبیه سازی
 • متریک
 •  سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده
 •  سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده
 • ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته
 •  انتشار داده در ۴۸
 •  انتشار
 •  مجاورت ارتباط پراکنده-
 •    مجاورت در قطع ارتباط کلی
 •  اجرای شبکه
 •  ابزار  ۶۹
 •   نتایج آزمایش
 • جنبه های برقراری ارتباط خودروها
 •  ویژگی ها/ فرضیه ها-
 •  دو روش برای انتشار اطلاعات
 •  انگیزه برای روش ترکیبی-
 •  شیوه ترکیبی برای معماری سیستم

برخی از توضیحات تحقیق مقاله انتشار اطلاعات در شبکه VANET

در یک بزرگراه گره میانی انتخابی در حال حرکت در جهت مخالف، نقطه اصلی شکست می باشد. یک راه حل ممکن برای حل این مسئله استفاده از DRNS است. پردازش بسیار ساده است. یک گرهی که درخواست دریافت می کند ابتدا چک می کند که آیا پرچم DRNS یک است ، اگر جواب مثبت است چک می کند آیا جهت حرکت یکسان است، اگر جهت حرکت یکسان است گره درخواست را  دوباره انتشار می دهد ، در غیر این صورت درخواست را رها می کند[۵].

۴-۲-۲٫ A QOS Routing Protocol for VANETs:GVGrid

 GVGrid یک مسیر را بر اساس نیاز، از یک منبع ( یک گره ثابت یا ایستگاه جاده ای ) به یک خودرو متحرک یا ساکن ایجاد می کند. هدف اصلی GVGrid ایجاد یک مسیر پایدار برای خودرو متحرک و یک مسیر با کیفیت بالا است. در GVGrid ناحیه جغرافیایی را به نواحی مربعی با اندازه یکسان بخش بندی می کنند که به این نواحی grid گفته می شود ، و آن grid که شامل گره u است را با G(u) نمایش می دهیم. هر ناحیه جاده یک شناسه دارد. یک مسیر در یک شبکه network route  نامیده می شود و یک مسیر در گراف جاده ای driving route نامیده می شود.

جهت انتخاب گره های همسایه برای گره u به صورت زیر عمل می کنیم:

(۱) یک گره روی ناحیه جاده مربوط به گره u (road(u)) یا روی ناحیه جاده همسایه    (مثلا e ) اولویت دارد، چون که جاده (u) و e در یک مسیر هستند.

(۲) یک گره روی ناحیه جاده همسایه  جاده (u) مثلا ٍ انتخاب می شود ، هر چند که جاده (u) و e در یک مسیر نیستند.

در شکل ۴ گره u در grid 11 ف گره a را در grid02 و گره g را از grid00 بنا به راهکار ۲ انتخاب می کند. گره b از grid01 بنا به راهکار ۱ انتخاب می شود. در grid01، گره های b وc نسبت به گره های c و b اولویت دارند. زیرا جهتشان با گره u یکسان است.

روش به روز رسانی جدول مسیریابی و انتقال اطلاعات به شرح ذیل است . گره s به عنوان فرستنده و گره d را به عنوان گیرنده اطلاعات در نظر می گیریم . ابتدا گره s همسایه هایش را شناسایی کرده سپس با ارسال RREQ به آنها ف گره های همسایه RREQ را دریافت می کنند، اگر ان گره مقصد نهایی ارسال اطلاعات نباشد همان گره مجددا RREQ را دوباره انتشار خواهد  داد. توجه شود که هر گره که RREQ را دوباره انتشار می دهد شماره grid ID خود را در پیام RREQ ذخیره می کند و به این ترتیب پیام RREQ را از قبیل grid ID گره هایی که از آنها عبور کرده تا به مقصد رسیده است را شامل می شود، و گیرنده نهایی با بررسی RREQ هایی که از مسیرهای مختلف به آن رسیده کوتاهترین مسیر را تشخیص داده و پیام RREP را از همان مسیر به سوی گیرنده ارسال می کند. هدف اصلی GVGrid فراهم کردن کیفیت بالای مسیر می باشد. QoS معمولا به این صورت تعریف می شود: ۱- مدت پایداری مسیر و ۲- نرخ دریافت بسته

انتشار مطمئن در شبکه ad–hoc خودرو، یک کلید موفقیت برای سرویس ها و در خواست های سیستم حمل و نقل هوشمند است.  تعداد زیادی پروتکل انتشار مطمئن پیشنهاد شده اند و آنها را در سناریوهای  واقعی ارزیابی می کنیم. در این مقاله ما در مورد پروتکل های انتشار مطمئن در VANET بحث می کنیم و سپس آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ابتدا ما مکانیسم های جداگانه پروتکل ها که شامل سه مد ل اصلی ارایه الگوریتم انتخاب گره ، محاسبه زمان انتظار و مکانیسم راهنمایی را بررسی می کنیم . این مدل ها اجزای کارکردی پروتکل های انتشار مطمئن هستند. سپس  ما با شبیه سازی عملکرد پروتکل  را ارزیابی می کنیم . با نگاه واقع بینانه  در شبیه سازی ، متوجه می شویم که در سناریوهای شهری و بزرگراهی، انتشار متعدد پیام ها با هم  اتفاق می افتند. در تعدادی از کارهای قبلی که انجام شده اند  از مطالب آنها متوجه می شویم که بیش از یک پیام انتشاری در شبیه سازی استفاده می شود . از نتیجه شبیه سازی ما متوجه مشکل در ارایه الگوریتم انتخاب گره، محاسبه زمان انتظار و مکانیسم راهنمایی در تعدادی از پروتکل ها شدیم که می تواند باعث ایجاد مشکل انتشار وسیع و کارکرد نا معقول شود.

اطلاعات مربوط به ترافیک متراکم، می تواند به راننده در لحظات حرکت به سمت مقصد که با ترافیک متراکم رو به رو می شود در انتخاب مسیرهای جایگزین کمک کند. همچنین عوارض جاده ای، بدون نصب سخت افزار اضافی برای خودرو ها، به صورت اتوماتیک پرداخت می شود. با تجهیز کردن علایم ترافیکی به تجهیزات ارتباطی می توان ترافیک تقاطع را با دقت بیشتری کنترل کرد. درخواست های غیر ایمنی ، برای مثال به راحتی می توان رستوران های مناسب را با استفاده از مکان قرارگیری سرویس VANETs یافت و همچنین برای آگاهی از موقعیت و اعلان موقع حرکت بسیار مفید است و اطلاعات مطمئن در مدیریت انبار ، دسترسی به جای پارک در پارکینگ، اتاق خالی و قیمت هتل ها و منو رستوران ها را فراهم می کند. با درخواست های فوری VANETs ، خصوصا برای درخواست های ایمنی، آنها ممکن است احتیاج به زمان داشته باشند، بنابراین اطلاعات باید بلافاصله به خودروهای دیگر ارسال شوند. برای انتشار اطلاعات در VANETs ما سناریوهای مختلف یا نمونه های ارتباطی متفاوتی را بررسی می کنیم. گره متحرک ، تراکم شبکه را افزایش می دهد و ساختار شبکه شهری را به تراکم روستایی تغییر می دهد و نیاز اطلاعاتی خودرو های متحرک به سرعت تغییر می کند و باعث بروز مشکل در VANETs می شود.ما مشکل انتشار داده در VANETs را بررسی می کنیم ،کجا(۱) شبکه خودرو ، توده متراکم منبع داده و کاربرهای داده را در بر می گیرد ، همه خودرو ها عامل منبع داده و کاربر داده در زمان یکسان و در خواست های متنوع راننده است ،همین طور در مدیریت ترافیک،آگاهی از موقعیت و در برخورد با سرویس های تجاری همانند زیر ساخت های شبکه ای (RSU) هستند. هدف انتشار داده به حداکثر رساندن استفاده از منبع شبکه برای تامین نیازهای داده ای همه خودروها است. هر خودرو در طول مدت شرکت خود در VANETs گزارش مربوط به شرایط ترافیکی را تولید می کند. در این مقاله ، ما در مورد راه حل پیشنهادی برای تضمین انتشار داده در شبکه Ad-Hoc خودرو برای شبکه خودروی متراکم و پراکنده بحث می کنیم و همچنین معماری مناسب و لازم را برای انتشار داده ارایه می دهیم.

برای طراحی پروتکل انتشار دهنده مطمئن و کارآمد ، باید الگوی متریک برای بررسی آن در نظر بگیریم. اولین متریک ، قابلیت اطمینان می باشد به این مفهوم که باید پیام های انتشاری را به تعداد زیادی وسایل که احتمالا در یک ناحیه مناسب قرار دارند تحویل دهد. دومین متریک  سرریز می باشد به این معنی که باید تحویل پیام های انتشاری به همه وسایل با احتمال ایجاد افزونگی پیام کمی همراه باشد. آخرین متریک سرعت انتشار داده می باشد به این مفهوم که باید پیام های انتشاری با سرعت مناسبی به همه خودرو ها تحویل داده شوند . اگر چه پیام های انتشاری   می توانند به همه خودروها برسند ولی اگر با تاخیر انجام شود می تواند بی ارزش شود. این متریک برای سرویس های فوری خیلی  حیاتی است.

روش متداول برای انتشاردهنده سیل آسا ساده است. با دریافت پیام انتشاری، گره پیام را فوری مجددا انتشار می دهد. این روش می تواند انتشار داده را با سرعت خیلی بالایی فراهم کند. اما آن ساده است چون اطلاعات همسایه را بدست نمی آورد. همین طور، در ناحیه های منفصل و متراکم به خوبی کار نمی کند. خصوصا، در ناحیه متراکم که ساعت اوج عبور و مرور است، سیل آسا می تواند باعث تصادم شود و باعث کاهش قابلیت اعتماد با افزونگی پیام های انتشاری می شود. این مشکل را همچنین در مکانیسم درخواست مسیر(RREQ ) AODV در محیط VANET می یابیم. در ناحیه اندک از قبیل مواقع شب بزرگراه، وسایل سریع حرکت می کنند و احتمالا هیچ همسایه ای در مسیر عبوری ندارند سیل آسای ساده در شبکه های بدون ارتباط مفید است همچنین وقتی همسایه ای نباشد می تواند به خوبی پیام ها را دریافت و به مقصد برساند.

در VANET ، چندین پروتکل انتشاردهنده قابل اعتماد معرفی می کنیم مانند EAEP{1} , AckPBSM{1} ,  DV-Cast{1} , DECA{1}  , POCA{1} .

این پروتکل ها، تکنیک ذخیره و ارسال به آدرس را با موضوع ارتباط دهی متناوب را به کار می گیرند. DECA اطلاعات موقعیت را بدست نمی آورد اما عملکردهای دیگر را انجام    می دهد. جزئیات هر پروتکل در قسمت دوم بحث خواهد شد.

 

در این مقاله ما پروتکل های انتشار قابل اعتماد درVANET را مقایسه می کنیم. در ابتدا، ما در مورد اجزای هر پروتکل که شامل سه مدل هستند بحث می کنیم. آنها ارایه الگوریتم انتخاب گره، زمان انتظار و راهنمایی هستند. الگوریتم ارایه گره منتخب می تواند پروتکل های کارآمد مختلفی بسازد. اگر پروتکل وسیله دقیق را انتخاب کند تعداد زیادی وسیله در قسمت های شبیه جاده قادر به کسب پیام انتشاری در تمام زمان های انتشار مجدد خواهند بود. محاسبه زمان انتظار، مکانیسم اساسی برای اجتناب از تصادم انتشار دهنده برای پروتکل انتشار مطمئن است اما زمان انتظار می تواند تاخیر را به میزان زیادی افزایش دهد.

ما همچنین متوجه شده ایم که زمان انتظار تعدادی از پروتکل ها باعث ایجاد مشکل انتشار وسیع می شوند. آخرین جزء که راهنمایی کردن نام دارد، راه حل اصلاح اطلاعات گره های همسایه است. اگرچه مفید است آن می تواند عامل محدودکننده منبع شبکه بی سیم باشد که مشکل انتشار وسیع را به دنبال دارد که باعث کاهش قابلیت اعتماد و کارایی پروتکل می شود.

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله انتشار اطلاعات در شبکه VANET”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا