دانلود تحقیق مقاله اخلاق اقتصادی

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

01 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

16 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی از عناوین اخلاق اقتصادی

 • مقدمه
 • اقتصاد ليبراليستي
 • مباني فكري اقتصاد سياسي آدام اسميت
 • هابز و لاك
 • كاپلستون
 • ماترياليسم
 • پديده­هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي
 • نفع شخصي
 • ردپاي ديگر افكار اقتصادي آدام اسميت
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات اخلاق اقتصادی

بحث در مورد تأثير مسايل ارزشي و اخلاقي در علم اقتصاد به دهه­هاي اول قرن بيستم برمي­گردد و با ظهور اثبات­گرايي منطقي در اروپا اين بحث شدت مي­يابد به­طوري كه اغلب اقتصاددانان علم اقتصاد را به دو شاخه كلي اقتصاد دستوري و اقتصاد اثباتي تقسيم مي­كنند و معتقدند كه اقتصاد دستوري داراي بحث­هاي اخلاقي و ارزشي و اقتصاد اثباتي براساس واقعيت­هاست و تنها اقتصاد اثباتي از نظر علمي ارزشمند مي­باشد. اما اين اقتصاد داراي همان مباني سيستماتيك و فكري آدام اسميت است و نمي­تواند فارغ از بحث­هاي متافيزيكي و ارزشي باشد. جداسازي علم اقتصاد در مباني اجتماعي و فكري موجب شده است كه اين علم به صورت يك علم جهان­شمول در نظرگرفته شود و نسخه­هاي يكسان اقتصادي براي جوامع و فرهنگ­هاي اقتصادي مختلف پيچيده شود. اين بحث هم از جهت روش­شناسي علم و هم از جهت سياست­گذاري اقتصادي مهم است. اين مقاله تلاشي در جهت باين اين مطلب كه علم اقتصاد داراي پايه­هاي اخلاقي و فلسفي است و نمي­توان آن را بدون در نظر گرفتن اين مباني بررسي كرد.

زماني مي­توان از يك مكتب اقتصادي دركي درست داشته باشيم كه پايه­هاي فكري و فلسفي آن را بفهميم و دوره تاريخي و اجتماعي ظهور آن را بشناسيم. انتقاد از ديدگاه­هاي اقتصادي مكاتب مختلف بدون در نظر گرفتن مباني فكر ي و اخلاقي آن مكتب، انتقادي سطحي خواهد بود و نمي­توان صرفاً با اهداف و معيارهاي يك مكتب خاص ديدگاه­هاي اقتصادي ساير مكاتب را زير سؤال برد. اصيل­ترين روش نقد مكاتب اقتصادي مطابقت دادن اصول فلسفي- اخلاقي ديدگاه­هاي اقتصادي آنها با واقعيت­هاي تاريخي و اجتماعي است. اما در بسياري از نقدها در مورد اين موضوع تأمل نمي­شود. اين مقاله با مروري كوتاه بر افكار كارل ماركس، آدام اسميت و ديدگاه­هاي اقتصادي اسلام نشان مي­دهد كه بدون دريافت دقيق بينش­هاي فلسفي يك مكتب اقتصادي، فهم ديدگاه­هاي اقتصادي آن به درستي امكان­پذير نخواهد بود و همان­طور كه افكار فلسفي و اخلاقي در شكل­گيري اقتصاد ماركسي و اسلامي تأثير دارند در شكل­گيري ديدگاه­هاي اقتصاد ليبراليسيتي نيز مؤثرند و نمي­توان اقتصاد ليبراليستي را فاقد انديشه­هاي فلسفي و اخلاق دانست.

شايد هيچ علمي مانند علم اقتصاد اين­گونه درمعرض جدال، ميان انديشمندان خود نيست. اين جدال نه تنها در مورد ظاهر نظريه­ها بلكه دربارة مباني فكري، فلسفي و اخلاقي آنها نيز هست. اختلاف­نظر در علم اقتصاد چنان عميق است كه موجب به وجود آمدن ديدگاه­هاي كاملاً مخالف با هم شده است. گويي كه اين ديدگاه­ها از علوم جداگانه­اي نشئت مي­گيرند ولي همگي به يك موضوع مي­پردازند. اين اختلاف ناشي از تفاوت در نوع جهان­بيني و تلقي آنها از انسان و محيط پيراموني اوست. نوع جهان­بيني و تلقي از انسان در دوران­هاي مختلف تاريخي و به تبع آن در مكاتب مختلف فكري تفاوت داشته و اين تفاوت عاملي مهم در شكل­گيري نظريه­هاي اقتصادي متنوع بوده است. درك دقيق اين نظريه­هاي اقتصادي بدون بررسي مباني فكري، تاريخي و اجتماعي امكان­پذير نخواهد بود. علاوه بر اين، مقبوليت يك تفكر خاص در جامعه به عواملي ديگر به غير از مطابقت با واقعيت بستگي دارد، مسايل سياسي، ايدئولوژيك و انتظارات زمانه عوامل مهمي در مقبوليت آن به حساب مي­آيند.

امروز، اقتصاد ليبراليستي به قهرماني شكست­ناپذير تبديل شده است و ساير مكتب­هاي اقتصادي را براساس معيارها و اهداف خود نقد مي­كند و آنها را از جهت مسايل كاركردي و زيربناهاي اخلاقي و ارزشي زير سؤال مي­برد و خود را منزه از هرگونه بحث­هاي ارزشي و اخلاقي تصور مي­كند. اين مكتب علم اقتصاد را تنها با نام خود ثبت مي­كند و ساير مكتب­ها را با اتهام غير علمي بودن از صحنه مي­راند و تا مي­تواند خود را به علوم رياضي و فيزيك نزديك مي­كند. پيروان سرسخت اين مكتب گذشته آن را فراموش كرده و از ياد برده­اند كه اين مكتب زاده يك مادر فلسفي – اخلاقي و در يك بستر اجتماعي خاص بوده است. اكنون آنها مسئلة فقر را كه يكي از دغدغه­هاي آن مادر فلسفي- اخلاقي بود در مقابل داشتن نظامي كارآمد، مهارت علمي، قدرت پيش­­بيني زياد و رياضيات­زدگي ناديده مي­گيرند.

اين مقاله خاطرنشان مي­كند كه مكتب­هاي مختلف اقتصادي داراي مباني فلسفي و اخلاقي هستند و ديدگاه­هاي اقتصادي آنها بر پاية آن مباني فلسفي شكل مي­گيرند و اقتصاد ليبراليستي نيز از اين قاعده جدا نيست، و اين­كه نمي­توان با معيارها و اهداف يك مكتب اقتصادي خاص نظريه­هاي مكاتب ديگر را بدون در نظر گرفتن مباني فلسفي، اخلاقي و زمينه­هاي اجتماعي و تاريخي آنها نقد كرد.

در اين مقاله به­طور اختصار به مباني ديدگاه­هاي آدام اسميت كه متأثر از ديدگاه نيوتني زمانه خود بود، كارل ماركس كه «به كار خود به چشم طليعه يك علم اجتماعي جديد مي­نگريست» (ميني ۲۲۵:۱۳۷۵)و اقتصاد اسلامي كه متأثر از جهان­بيني حاكم بر شكل­گيري نظريات فلسفي و علمي قبل از انقلاب علمي بود، خواهد پرداخت و در پايان نتيجه­گيري خود را ارائه خواهم كرد.

آدام اسميت در واقع پايه­گذار يك نظام فكري است كه مباني اصلي اقتصاد متداول امروزي را تشكيل مي­دهد. متفكران متعددي قبل از آدام اسميت در مورد اقتصاد نظريه­پردازي كرده بودند، اما اسميت تنها به نظريه­پردازي نپرداخت بلكه نظامي دقيق براي اقتصاد طرح­ريزي كرد. «دست­آورد اسميت اصل لسه فر نبود، بلكه استدلال پي­گير و سيستماتيك آن بود. اگرچه اصل مزبور در فرانسه زاده شده بود، ليكن به يك بريتانيايي نياز داشت كه آن را تا نتيجه­گيري منطقي­اش توسعه دهد و شالوده نظريه اقتصادي سازد» (آنيكين ۱۳۵۸ : ۱۵۵). آدام اسميت در عصري زندگي مي‌كرد كه «نيوتن ولايتي هم‌پايه ارسطو» داشت. نيوتن با بلوغ فراوانش با «ايستادن بر شانه غول‌ها» نظامي هماهنگ، ساده و متحد در حوزه امور طبيعي ايجاد كرده بود. او بر خلاف نظريه ارسطويي مبني بر اينكه اجسام زميني و آسماني از قوانين متفاوتي پيروي مي‌كنند نشان داد كه قوانين حركات زميني و آسماني يكسان است (كاپلستون ۱۳۷۵: ۱۶۵). نظام نيوتن داراي خصلت زيبا و هماهنگي بود كه از جهان بيني­اي نشئت مي­گرفت كه بعد از انقلاب علمي تقويت شده بود. به اين معني كه «طبيعت داراي نوعي هماهنگي است، اين هماهنگي در نوع سادگي متجلي مي­شود كه با درك درست قوانين طبيعت قابل دست­يابي است» (برونوفسكي و مازليش ۱۳۷۹ : ۱۶۸). طبيعت هميشه از كوتاه­ترين راه مي­رود، طبيعت كار بيهوده نمي­كند، طبيعت نه اسراف مي­كند و نه در ضروريات خست مي­ورزد» (برت ۱۳۷۸: ۳۰). اين جهان­بيني نقش مهمي در تاريخ علم دارد فقدان زيبايي و هماهنگي در نظم بطلميوس دليلي بود براي آن­كه كوپرنيك آن نظام را رد كند. هم­چنين نظام نيوتني براساس «اصول متعارف» و قضايا و قوانيني كه نتيجه قياسي اين اصول متعارف هستند. توسعه يافته بود و نيوتن تأكيد داشت كه بايد سيستم اصول متعارف با رويدادهاي عالم واقع تأييد شوند (لازي ۱۳۷۷: ۱۰۰ و ۱۰۱). به­طور خلاصه، ويژگي­هاي نظام نيوتن را مي­توان چنين جمع­بندي كرد:

با پيشرفت علم مكانيك و فيزيك متفكران حوزه انساني تحت تأثير اين علوم قرار گرفتند و كوشيدند تبين­هايشان در اين حوزه شبيه اين علوم شود و با موفقيت­هاي نيوتن اين اشتياق بيشتر شد. «تحت رهبري فكر نيوتن زمينه­اي فرهنگي در اذهان روشنفكران اروپا پديد آمده بود كه با همه چيز، از ديدگاه نيوتن، با نگاه تازه­اي مي­نگريستند» (برت ۱۳۷۸: ۲۳). به­طوري كه هابز، فيلسوف سياسي، براي تشريح انگيزه­هاي فردي و جنبش­هاي اجتماعي، به تجزيه و تحليلي كاملاً مكانيكي توسل جست (كاتوزاين ۱۳۸۱: ۱۵). جان لاك در «آفريدن متافيزيك بسيار شبيه طريق نيوتن در خلق فيزيك عمل كرد. منظور از متافيزيك در اين­باره نظريه شناخت است كه لاك آن را به منزله تعيين گسترده، توانش­ها و محدوديت­هاي فهم آدمي تصور كرد» (لازي ۱۳۷۷: ۱۵۸). هلوسيوس نقش «نفع شخصي» را در جامعه با نقش «نيروي جاذبه«» در طبيعت مقايسه كرد (آنيكين ۱۳۵۸: ۲۵۱). «دو كتاب هيوم كاوش درباره فاهمه انسان و تحقيق در راه اصول اخلاق ارجاعات بسيار به نيوتن رفته است» (برت ۱۳۷۸: ۲۵)، و «رساله زمان جواني آدام اسميت درباره علم نجوم نشان مي­دهد كه چگونه او نيز مانند تمام روشنفكران عصر خود مجذوب تركيب نظام­يافته علمي پديده­هاي طبيعي- يعني نظام نيوتن- شده بود» (ميني ۱۳۷۵: ۱۱۷و ۱۱۸).

و….

 

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله اخلاق اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا