دانلود تحقیق مقاله آمادگي براي اخذ گواهي ISO/TS 17799

دسته بندی : / / /


تاریخ انتشار

13 مارس 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

114 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۱۴ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word  قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق آمادگي براي اخذ گواهي ISO/TS 17799

 • مقدمه
 • فصل اول
 • مفاهيم پايه
 • كيفيت
 • درجه
 • طبقه
 • کیفیت و قیمت
 • کیفیت و هزینه
 • ويژگي هاي كيفيت
 • کیفیت و پایایی و ایمنی
 • عوامل کیفیت
 • ابعاد کیفیت
 • دستیابی تداوم و بهبود کیفیت
 • نتیجه گیری
 • منبع

برخی از توضیحات مقاله آمادگي براي اخذ گواهي ISO/TS 17799

در طول تاريخ، موج عقايد، تلاش ها، پاداش ها، رسوم، و ترس، انسان را به پيش رانده است. امروزه توجه به كيفيت به عنوان وسيله افزايش توان رقابت، بسيار مروم شده است.

مقامات دولتي همت خود را بر اين گذاشته اند تا صنايع را به بهبود كيفيت محصولات و خدمات تشويق كنند. براي شركت هايي كه به استانداردهاي بين المللي سيستم كيفيت دست يافته و موفقيت هايي در عملكرد كيفيت گرا به دست آورده اند، جوايزي تعيين شده و بسياري از شركت ها در هراس هستند كه در صورت محروم شدن از چنين جوايزي، مشتريان خود را از دست دهند. در بسياري از سازمان ها، كيفيت به روش سعي و خطا حاصل شده است. برخي براي دستيابي به آن با بهره گيري از طراحي، آينده نگري كرده و چندين نسل و دو جنگ جهاني را به سلامت پشت سر نهاند. «بايد ديد رمز كار در چه بوده است».

اغلب بنگاه هاي كسب و كار غربي از انگيزة سود (پول در آوردن بدون توجه به پي آمدهاي آن) زاده شدند. پس از ويراني جنگ دوم جهاني تقاضاي زيادي براي كالاهاي مصرفي و تجديد تسليحات وجود داشت. كميت مهم تر از كيفيت بود، زيرا تقاضا بر عرضه فزوني داشت. درست پس از اين كه ژاپن به كشورهاي غربي اثبات كرد كه پيش گرفتن بر انتظارات مشتري، افزايش مداوم سود را تضمين مي كند. آنان توجه خود را به كيفيت معطوف كردند و «عرضه» كم كم بر «تقاضا» پيشي گرفت.

عقيده بر اين است كه راز معجزه اقتصادي ژاپن «كايزن» بوده است. كايزن به مععني پي گيري بي وقفه و بي پايان بهبود كيفيت به صورت تدريجي و با حداكثر استفاده از منابع موجود است. صنعتگران غربي معتقدند كه براي پيشرفت بايد پول بيشتري خرج كنند و تجهيزات قديمي، فن آوري قديمي و ساختمان هاي قديمي را نوسازي كنند. ژاپن براي اين كار واژه ديگري دارد: كاي روي. معني آن ايجاد بهبود از طريق صرف پول است. در عين حال كه غرب براي رفع مشكلات فقط پول خرج كردن را مي شناسد، ژاپن بهبود را از طريق تغييرات تدريجي حاصل مي كند. تنها زماني كه ظرفيت بهبود از اين طريق تمام مي شود، نوبت «كاي روي» است. سرعت بهبود تدريجي، كند است و توجه مديران غربي را جلب نمي كند. غربي ها بجاي اينكه روي منابع كم بازده تلاش كنند، آنها را دور مي ريزند و سيستم جديدي را جايگزين مي كنند، بي توجه به اينكه همراه با آن، مشكلات جديدي پديد خواهد آمد. با كنار گذاشتن سيستم قديمي، ممكن است اصل مسئله با جوانب آن كنار گذاشته شود.

تكليف چنين ديدگاهي با سيستم هاي كيفيت و ISO TS 19949  چيست؟ سيستم هاي كيفيت، بايستي شركت ها را قادر سازند كه كنترل خود را حفظ كنند، ثبات پيش بيني پذيري و توان مندي پديد آوردند، اگر يكي از آن شركت هايي هستيد كه همواره در حال تغييريد، سيستم هاي كيفيت شما را قادر مي سازند اين كار را در شرايط كنترل شده انجام دهيد نه به روش سعي و خطا. سيستم هاي كيفيت شما را قادر مي سازند كاري را كه هميشه مي كنيد بهتر انجام دهيد. گام نخست، در پديد آوردن يك سيستم كيفيت، روي كاغذ آوردن فرايند اصلي است. پس از آن، اقداماتي را شروع كنيد كه نخست شما را قادر به حصول نتايجي يك نواخت كند. سپس عملكرد خود را به تدريج بهبود بخشيده و در گام هاي بعدي، تغييرات و پيچيدگي را كاهش دهيد. به اين ترتيب، از طريق تغيير تدريجي، بهبود مستمر – در يك كلام «كايزن» – حاصل مي شود. با اين حال موفقيتي در به كارگيري ابزارهاي صحيح به دست نيامده است. يك بازيكن گلف مي تواند همان چوب گلف بازيكن حرفه اي را داشته باشد بدون اين كه بتواند مهارت او را نشان دهد، پس بازيكن حرفه اي چه دارد كه به نظر مي رسد براي آماتور دست يافتني نيست؟ به عبارت ساده، كسب دانش است كه شخص را قادر مي سازد چيزهاي درستي را براي انجام دادن انتخاب كند و مهارت هاي لازم را براي توانا ساختن او براي انجام درست كار در همان بار اول كسب كند. در هر حال اول نيازمند آن است كه بر عوامل مؤثر بر موفقيتش يا دست كم، همانند بازيكن گلف، با استفاده از عوامل جبران كننده نيروهاي خارج از اختيارش، بتواند برحسب نياز به اقدام مناسب دست زند.

وارد شدن به مقوله كيفيت يك سرمايه گذاري بلند مدت بوده و معادل با بهبود عملكرد مالي نيست. بهبود كيفيت در كنترل خود شركت است حال آن كه بهبود عملكرد مالي غالباً به كم و كيف رقبا، نرخ بهره، و موانع تجاري بستگي دارد. طرح هاي مالي با سقوط ارزش سهام، جنگ يا تغيير حكومت يكباره ممكن است در هم ريزد، گمان بر اين بوده كه ISO/TS 16949 موجب بهبود مستمر، پيش گيري از بروز نقص، و كاهش تغييرات و ضايعات در زنجيره عرضه در درون صنعت خودروسازي مي گردد.

ISO/TS 16949 فقط يك آغاز است و مكانيزمي را ارائه مي كند كه سبب بهبود نظام دار مي شود، اما به خودي خود عملكرد را بهبود نمي بخشد. افراد با ايجاد رقابت، با داشتن چيزي براي حركت به سوي آن، و نه با انجام كارهاي معمولي روزانه، برانگيخته مي شوند.

مردم دوستدار تغييرند، اما فقط به اين شرط كه بدانند سودمند است. ورزشكاران وقتي بهتر عمل مي كنند كه هدفي براي رسيدن يا ركوردي براي شكستن پيش روي شان باشد، ملت ها وقتي بهتر عمل مي كنند كه با دشمني خطرناك، يا رؤياي كاميابي ملي چون خواست آمريكاييان براي فرستادن شخصي به كره ماه در دهه ۱۹۶۰ رو به رو باشند. انگيزه هاي ديگر نيز توجه ما را به كيفيت جلب كرده است و چالش هايي براي پيشرفت صنايع فراهم آورده اند. جايزه ملي كيفيت «مالكوم بالدريج» جايزه كيفيت بريتانياي كبير، جايزه كيفيت اروپايي و جايزه دمينگ هدفي براي رسيدن و جايزه اي براي بردن در اختيار شركت ها مي گذارند. با اين حال ISO/TS 16949 فقط گامي در راه رسيدن به اين جوايز است. آن سوي ISO/TS 16949 دنياي بهبود قرار دارد. اخذ گواهي ISO/TS 16949 بايستي مانند شروع كردن يك زندگي جديد باشد. به مدد چنين سيستمي شركت ها بايستي بتوانند دنيا را فتح كنند.

وقت مميزان بسيار كم تر از آن است كه مميزي خوبي انجام دهند. بعضي ها به دنبال يافتن انطباق اند و عدم انطباق ها را ناديده مي گيرند، بعضي ديگر فقط در پي يافتن عدم انطباق اند و خطاهاي جزئي بي شماري را رو مي كنند. آنها وقت ندارند كه كار شما را واقعاً درك كنند و عوامل كليدي را كه كيفيت محصولات و خدمات شما بر آن متكي است. شناسايي كنند. استاندارد معمولاً‌ توانايي شما را در عرضه محصول با خدمت منطبق، ارزيابي مي كند. اين بدان معني نيست كه اشتباه قدغن است، زيرا همه در معرض اشتباهند، بلكه به  اين معني است كه سيستمي وجود دارد كه اگر از آن  تبعيت شود، تضمين خواهد كرد كه همه محصولات و خدمات،‌ نيازمندي هاي مشتري را تأمين مي كنند. بنابراين مميزان تشخيص خواهند داد كه عرضه كنندگان، سيستمي دارند كه قادر به ارائه محصولات منطبق بوده و با اعمال تمهيداتي تضمين مي كنند كه قادر به عرضه محصول نامنطبق نيستند. خيلي ها مي كوشند از وقوع مسايلي جلوگيري كنند كه قبلاً هرگز رخ نداده اند: مسايلي كه اگر هم حل شوند ارزش افزوده اي ايجاد نخواهند كرد، مسايلي كه توانايي عرضه محصول نامنطبق را كاهش نمي دهند، مسايلي كه در مقايسه با فليكس بورو، شاتل فضايي، بوپال، تري مايل آيلند و فاجعه چرنوبيل در دهه هشتاد، پيش پا افتاده هستند. با اين حال، نبايستي فراموش كرد كه هر يك از اين فاجعه ها نه از توانايي انسان در كنترل حوادث، بلكه از توانايي وي در تشخيص اين كه چه چيزي ممكن است اختلال ايجاد كند و پيش بيني اقداماتي براي جلوگيري از آن و سپس حصول اطمينان قطعي از تحقق آن، پديد آمدند. راز شركت هاي موفق و آنچه ISO/TS 16949 مي خواهد به آن دست يابد اين است: پيشگيري كردن از مسايلي كه ممكن است به رضايت مشتري در تمام مراحل از توليد محصول يا خدمت تا مرحله تعيين تكليف يا عدم تداوم آن، خدشه وارد آورد.

از توجه به محصول يا خدمت غفلت نكنيد. به ياد داشته باشيد كه محصولات و خدمتي كه تأمين مي كنيد، مشتري را پديد مي آورد نه سيستم كيفيت تان. سيستم كيفيت صرفاً ابزاري است كه اين وظيفه را مؤثرتر انجام دهيد. توفيق خود را با اخذ گواهي ISO/TS 16949 نه، بلكه با ارزيابي ميزان افزايش رضايت مشتري و ماندگاري آن، اندازه بگيريد.

در عرضه محصولات يا خدمات، سه عامل اساسي وجود دارد كه قابليت فروش آن ها را تعيين مي كند. اين سه عامل عبارتند از «قيمت، كيفيت و زمان تحويل». مشتريان مي خواهند كه محصولات و خدمات، با كيفيت معيني در زمان معيني تحويل شده يا موجود باشند و قيمت شان چنان باشد كه نشان دهد ارزش پول خرج شده براي آنها را دارد. اين ها نيازهاي مشتريان مي باشند. يك سازمان فقط به شرطي زنده مي ماند كه مشتريان راضي پديد آورد و آنان را حفظ كند و اين در صورتي تحقق مي يابد كه سازمان، محصولات يا خدماتي را براي فروش عرضه كند كه به نيازها و انتظارات مشتري پاسخ دهد. در حالي كه قيمت تابع هزينه، حاشيه سود و نيروهاي بازار، و تحويل تابع كارايي و اثربخشي سازمان است، كيفيت با ميزان موفقيت يك محصول يا خدمت در برآوردن انتظارات مصرف كننده در ضمن مصرف (نه درست در هنگام فروش) تعيين مي شود. قيمت و زمان تحويل هر دو ويژگي هايي زودگذر هستند، حال آن كه اثر كيفيت مدت ها پس از فروكش كردن جاذبه يا دافعه قيمت و زمان تحويل باقي مي ماند.

 

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله آمادگي براي اخذ گواهي ISO/TS 17799”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا