دانلودتحقیق مقاله بررسی نقش زیرساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

27 دسامبر 2020

تعداد صفحات

265 صفحه

فرمت فایل

WORD – قابل ویرایش

مقاله  بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

هدف اصلی از تحقیق بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا  بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری (گردش مکانیزه مکاتبات)در مدارس شهرستان آستارا می باشد.این مقاله شامل بیان مسئله و ضرورت تحقیق و مقدمه وچند فصل است که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده  و به جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است .مقاله  بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا در ۲۶۵ صفحه تنظیم شده است .

 برخی عناوین تحقیق  بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

 • چکیده
 • مقدمه
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • بیان مساله
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • سوالات تحقیق
 • فناوری اداری
 • فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات
 • زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )
 • مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
 • اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص
 • . مزایای استفاده از اتوماسیون اداری
 • استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون
 • تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری
 • انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر
 • عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری
 • عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات
 • معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس
 • و دیگر موارد…

برخی توضیحات پراکنده از  مقاله  بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

چكيده

اين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:

۱- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۲- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۳- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

۴- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود۲۵۰ نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت  غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد ۱۳۰پرسشنامه توزيع شده و تعداد ۱۱۶ پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.

در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و       پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

مقدمه

سازمان ها را در عصر جدیداز بکارگیری سیستم های کامپیوتری وتکنولوژی اطلاعات ورسانه های پیش رفته گریزی نیست وآینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق وصحیح ،محاسن و معایب این  سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده واز تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند

هر مدیری به دنبال بهبود وضعیت فعلی و پیشرفت سازمان تحت مدیریت خویش می باشد، بدیهی است کلیه تصمیمات و تغییرات در تمامی سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی، غیر خصوصی و غیر انتفاعی در این راستا صورت می پذیرد. .مدیران دریافته اند اجرای تغییرات به خودی خود کار چندان مشکلی نیست، بلکه دستیابی به اهداف تغییر ، اجرای موفق آن و فراهم آوردن زمینه ها و عوامل موفقیت است که نیازمند بررسی،ارائه استراتژی ، تامین منابع لازم و… می باشد.

در اين فصل به تشريح بيشتر موضوع تحقيق و دلايل توجيه كننده لزوم انجام اين پژوهش پرداخته شده است. در اين چارچوب ابتدا مسئله‌اي كه اين تحقيق در صدد بررسي آن است بيان مي‌شود، سپس گزاره هاي تحقيق، شامل اهداف و فرضيات بيان مي‌گردد. پيشينه و طرح تحقيق نيز به بيان تحقيقات مشابه و روش انجام تحقيق مي پردازند، در انتهای فصل اول با تعريف واژگان عملياتي وقلمرو تحقیق به پايان  مي رسد.

 دانش ومهارت کارکنان

تعریف مفهومی:

امروزه امکان دستیابی به اینترنت واستفاده از منابع اطلاعاتی در تمام جوامع بشری روندی تصاعدی را طی می نماید وبر کلیه نیروهای شاغل در مدارس نیز لازم وضروری است تا دانش و مهارت خود را برای استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات وارتباطات افزایش دهند

تعریف عملیاتی:

منظور از دانش ومهارت کارکنان در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱۲ الی ۱۶ پرسشنامه می باشد.

 

اتوماسیون اداری

تعریف مفهومی: اتوماسیون اداری عبارت است از تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیر رسمی که به  برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس کمک می نماید. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی،سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی ازتصمیم گیری متمایز  می سازد ،ارتباطات است،به این معنی که اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هردو صورت شفاهی و کتبی استفاده می گردد.  همچنین پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری به نصب و راه اندازی یک مجموعه کارآمد از نرم افزارهای اتوماسیون اداری در قالب یک نرم افزار جامع که می تواند مشتمل بر نرم افزارهای گوناگون مانند:برنامه های مدیریت ،پایگاه اطلاعاتی و…..باشد اطلاق می گردد

تعریف عملیاتی: منظور از پیاده سازی اتوماسیون اداری در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوال ۲۴ پرسشنامه می باشد.

تحلیل پرسشنامه

از بين مدلهاي مشهور ليكرت، اوزگود، بوگاردوس، تريستون و گاتنم، از طيف ليكرت كه كارآمدترين طيف ارزيابي نگرش در ميان طيف هاي موجود است، استفاده شده است.هدف این طیف  اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد  گویه ها در این طیف حداقل ۱۵ تا ۳۰گویه و بیشتر تدوین می شود. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت ،بی ربط و ابهام آور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشدو نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از ۵ قسمت تشکیل شده است (بسيارزياد- زياد – بسياركم – كم – متوسط) که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.

در تدوین گویه ها باید دقت شود تا گویه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند .پرسشنامه ها مستقیما پس از تحقیقات مقدماتی پخش می شوند. پس بهتر است بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی حداقل با ۲۰ نمونه اجرا شود تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن       گویه های ابهام انگیز حذف گردد.

در اين روش نيز تعدادي گويه كه نشان دهنده نحوه نگرش نسبت به رويدادي خاص هستند آماده مي شود. اين گويه ها با ترتيب اتفاقي در اختيار پاسخگو گذاشته مي شود. در اينجا از پاسخگو در خواست مي شود كه ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر گويه بر مبناي يك طيف بيان كنند. اين طيف معمولاً از پنج قسمت تشكيل شده است. پاسخگويان گويه ها را بر مبناي اين طيف بررسي مي نمايند اما اين طيف با اعداد مشخص نشده است تا بر روي پاسخگويان تاثير نگذارند. لذا پس از بازگشت پرسشنامه ها از طرف پاسخگويان، طيف با اعداد شماره گذاري مي شود. طرز شماره گذاري بطور دلخواه است يعني در يك طيف پنج قسمتي مي توان به موافقم نمره۱ و كاملاً مخالفم عدد ۵ يا به جاي عدد يك از صفر استفاده كرد.

مجموع نمرات كه پاسخگويان بدست مي آورند بيانگر گرايش آنهاست. به همين دليل اين طيف را طيف مجموع نمرات نيز مي نامند.در مقياس ليكرت حداقل تعداد پاسخگويان مورد نياز بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر تخمين زده شده است. در اين طيف فواصل بين درجات،يك اندازه پذيزفته شده است. مثلاً فاصله بين موافقم تا، تاحدی موافقم به همان اندازه فاصله بين نظری ندارم تا، تاحدی موافقم فرض شده است .

بطور كلي طيف ليكرت نسبت به طيف هاي قبلي داراي مزاياي زيادي است چون نه به تعداد زيادي گويه نياز دارد نه به قضاوت داوران و در عين حال نتايج حاصله از دقت و اعتبار بيشتري بر خوردار است. لذا اين طيف براي بسياري از تحقيقات ميداني وسيع، در علوم اجتماعي و انسانی كاربرد دارد و مي توان بوسيله آن انواع مسائل (گرايش هاي سياسي، مذهبي، نژادي، شغلي و…..) را سنجيد.

دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری

اما به موازات دلایل فوق وجود برخی از عوامل، استفاده و اجراء سیستم اتوماسیون اداری را با مشکل مواجه می کند. که برخی از عوامل مهم در زیر آورده شده است.

– مخالفت نیروی کار(زیرا از دید آنها اتوماسیون یکی از دلایل بیکاری است.)

– پرداخت هزینه های زیاد برای متخصصین

– نیاز به سرمایه گذاری اولیه

پژوهش گالستر

گالستر در سال ۲۰۰۳ ، در تحقيقي با عنوان «ارزيابي عملكرد سيستم هاي مختلف مركب انساني ـ ماشيني در مراحل و سطوح چندگانه اتوماسيون» در دانشگاه كاتوليك آمريكا چنين ابراز مي نمايد. معرفي اتوماسيون در سيستم هاي پيچيده سطح بالا مستلزم شناخت اصول طراحي چندگانه آن نظام     مي باشد.كاربرد اين اصول اغلب از ارتباط متقابل جزئي با ملاحظه عملكردهاي انساني داخل سيستم ناشي مي شود. با مزيت هاي ناشي از افزايش تكنولوژي يا فناوري عوامل چندگانه اي به طور مناسب در طراحي موثر سيستم هاي اتوماسيون دخالت دارند. اتوماسيون مي تواند نحوه تقاضا را براي مشتريان تغيير دهد و تغييرات قابل ملاحظه اي را كه قبل از اتوماسيون مشاهده نمي شد ايجاد نمايد.

در تعامل سيستم هاي اتوماسيون ـ انساني مواردي وجود دارد كه موجب عدم توازن بين آنها مي گردد؛ حجم كار، سيستم هشداردهنده سريع، پرهيز از پيشداوري در تصميم گيري، بي اعتمادي، اطمينان بالا، رضايت خاطر، كاهش مهارت هاي يدي. در صورتيكه اتوماسيون با دقت بالا اجرا نشود مشكلات مذكور ازدياد پيدا مي نمايند.

 

پژوهش کای

كاي در سال ۲۰۰۴ در تحقيقي با عنوان «بررسي و طراحي سطوح سيستم اتوماسيون» در دانشگاه كاليفرنيا چنين ابراز مي نمايد. اخيراً طراحي سيستم اتوماسيون به منظور بهينه سازي كارها و سطوح مختلف اداري در صرفه جويي هزينه ها، نيروي انساني و زمان، بيشتر و بيشتر مي شود. اتوماسيون انجام امور خدماتي را تسهيل مي نمايد و بهره وري را افزايش مي دهد. فرآيند اتوماسيون مستلزم تهيه و  دستورالعمل ها و نمودار ترسيم فعاليت هاي سيستم مي باشد.طراحي سيستم اتوماسيون براساس رفتار و عملكرد نظام ايجاد مي شود و براساس آن فرآيندهاي مختلف ساختاري سيستم صورت مي پذيرد  .

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلودتحقیق مقاله بررسی نقش زیرساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا