دانلود تحقیق مقاله ويژگی های دوره ی نوجوانی

دسته بندی : / / / /

دانلود تحقیق مقاله ويژگی های دوره ی نوجوانی – مشکلات نوجوانان – مقاله اعتیاد در نوجوانان – اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانان که مناسب رشته علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد و در 15 صفحه نوشته و تنظیم شده است .


تاریخ انتشار

07 نوامبر 2018

تعداد صفحات

15 صفحه

فرمت فایل

word ( ورد ) – قابل ویرایش

دانلود تحقیق مقاله ويژگی های دوره ی نوجوانی – مشکلات نوجوانان – مقاله اعتیاد در نوجوانان – اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانان که مناسب رشته علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشد و در ۱۵ صفحه نوشته و تنظیم شده است که شامل عناوینی نظیر : ويژگي هاي دوره ي نوجواني ، ماهيت مشكلات نوجوانان ، راه حل و توصيه ها ، با نوجوانان چگونه رفتار كنيم ؟ و … می باشد.

برخی از موضوعات مقاله و تحقیق ويژگی های دوره ی نوجوانی

 • ويژگي هاي دوره ي نوجواني
 • ماهيت مشكلات نوجوانان
 • راه حل و توصيه ها
 • با نوجوانان چگونه رفتار كنيم ؟
 • نوجوان
 • عقايد كلي در مورد معتادان به مواد مخدر
 • تأثير عيني و تأثير ذهني مواد مخدر
 • عوامل انساني
 • مخدر «سنگين» و مخدر «سبك»
 • شخصيت معتاد و اهميت قضيه
 • آمار و مشاهدات باليني شخصيت معتاد
 • شخصيت معتاد و عمل خلاف
 • مسئلة واقعي

برخی از توضیحات عناوین مقاله ويژگی های دوره ی نوجوانی

ويژگي هاي دوره ي نوجواني :

۱ـ آهنگ رشد جسمي سريع تر مي شود و كودك دوره پرجنب و جوش قبل را به جواني خستگي ناپذير بدل مي شود.

۲ـ از لحاظ رشد عقلي كودك مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته و در آستانه تفكر انتزاعي قرار مي گيرد.

۳ـ تنوع خوي و خصلت با وضوح هرچه تمام تر آشكار مي شود.

۴ـ رقابت با خود و رقابت با ديگران را تكميل مي سازد.

۵ـ براي نوجوان سؤالات متعددي مطرح مي شود و در همان حال جواب هاي ديگران كمتر او را قانع مي كند.

۶ـ دوره وابستگي به سر آمده و نوجوان مي خواهد زندگي مستقل خود را         پايه ريزي كنند.

ماهيت مشكلات نوجوانان :

مطالعات علمي نشان مي دهد دوره ي نوجواني داراي مشكلات بسياري است كه

بايد به شيوه اي رضايت بخش هم براي نوجوان و هم براي گروه اجتماعي او حل و فصل مي شود.

نوجواني براي خود فرآيند مشكل ساز است. زيرا نوجوانان با نقش جديد خود در زندگي كاملاً

سازگاري نيافته و در نتيجه اغلب سر درگم نامطمئن مضطرب است.

مهمترين اين مشكلات عبارتند از:

۱ـ اختلال در تصوير بدي

۲ـ بحران هويت

۳ـ مشكلات اجتماعي نشدن

۴ـ مسئله ي رواني

۵ـ ترس

۶ـ نگراني

۷ـ خشم

۸ـ عصبانيت

۹ـ احساس حقارت

۱۰ـ تعارض

۱۱ـ اضطراب

۱۲ـ دشواريهاي تحصيل و اعتياد

راه حل و توصيه :

۱ـ در برخورد با نوجوانان ملايم منطقي باشد.

۲ـ هيچ گاه نظرات خود را به نوجوانان تحميل نكنيد.

۳ـ تجارب موفقيت آميز نوجوانان را افزايش دهيد.

۴ـ نوجوانان خود را با الگوهاي رفتاري مطلوب آشنا كنيد.

۵ـ نسبت به احساسات و عواطف نوجوان خود بي تفاوت نباشيد.

۶ـ و …

با نوجوانان چگونه رفتار كنيم ؟

نوجواني دوره اي از زندگي فرد را تشكيل مي دهد كه حدفاصل پايان دوره ي ميان سالي

كودكي و آغاز بزرگسالي است. نوجوان به علت پايگاه مبهم خويش (يعني نه كودك و نه بزرگسال)

اغلب خود را با كودكان كم سن و سال تر در خانواده با والدين و معلمان و ديگر اعضاي جامعه خود را در تعارض عاطفي مي يابد.

پيامبر اكرم مي فرمايند: به شما سفارش مي كنم كه نسبت به نوجوانان نيكي كنيد. زيرا آن ها نازك دل هستند.

نوجوان :

نوجوان دوره اي از زندگي فرد را تشكيل مي دهد كه حدفاصل پايان دوره ي ميان سالي كودكي و آغاز بزرگسالي است.

او مي خواهد ديگران بدانند بزرگ شده است ولي احساس مي كند كه ديگران او را كاملاً درك نمي كنند وقتي مسئوليت كافي به او نمي دهند.

نوجوانان در مقابل عقايد و نظرات هم سالان خويش حساسيت خاصي دارند به طوري كه به داوري و قضاوت آنان بيش از بزرگسالان ارج و ارزش مي نهند.

عقايد كلي در مورد معتادان به مواد مخدر :

براي پرهيز از جدلهاي مكتبي بهتر است تعريف نسبتاً ساده و در عين حال دقيق سازمان جهاني بهداشت را بپذيريم.

طبق اين تعريف، قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر معتاد شناخته مي شود.

پيامدها:

اگر مفهوم وابستگي مشخص كننده اعتياد باشد، به ناچار با اين مشكل روبه رو مي شويم كه معتاداني كه

رفتارشان هيچ نشاني از وابستگي دارويي يا رواني ندارد عملاً معتاد شناخته نشوند. عكس اين قضيه نيز صادق است

يعني پذيرفتن تعريف سازمان جهاني بهداشت بدين معنا خواهد بود كه استفادة مستمر از داروهاي كاملاً «قانوني» را

كه تجويز مي شوند، وابستگي و اعتياد به مواد مخدر تلقي كنيم.

شخصيت:

شخصيت فرد به ساختار رواني او بستگي دارد. به اين معنا كه «شخصيت»، با توجه به برخي از عوامل ساختاري ثابت

كه با پايان بحران بلوغ براي هميشه شكل مي گيرند، تعريف مي شود. فرد خواه بيمار باشد خواه سالم، ساختار بنيادي

شخصيتي اش هرگز تغيير نمي كند.

هنگامي كه براي مثال از شخصيتي با «ساختار روان نژند» سخن مي گوييم، بدان معنا نيست كه

اين شخصيت مبتلا به روان نژندي باشد، بلكه شخصيتي است كه از جنبة اقتصادي رواني، عميقاً و براي هميشه

براساس نمونة مشهور به «روان نژند»، يعني اوديپي، مثلثي، و تناسلي شكل گرفته است.

اين امر در مورد تمامي ص ۵ و ۶ جا مانده است

«الف» موادي (عمدتاً توهم زا) را در برمي گيرد كه مصرف درماني آنها بسيار اندك است.

گروه دوم يا «گروه ب» به دو گروه كوچكتر ب۱ (موادي با ارزش درماني معتدل، بخصوص آمفتامين ها)

ب۲ (موادي با ارزش درماني فعالتر، مثل باربيتوريگ ها و بعضي داروهاي خواب آور) تقسيم مي شود

و دست آخر گروه سوم يا «گروه ج» است كه موادي با ارزش درماني مشخص و خط ناچيز (هرچند غيرقابل چشمپوشي)

براي سلامت فرد را شامل مي شود (انواع آرام بخشها، خواب آورها، مسكن ها و بسياري مواد ديگر).

طبقه بندي را مي توان براساس منشأ مادة مخدر انجام داد. مواد مخدري كه منشأ طبيع دارند (ترياك، شاهدانه، مشروبات الكلي)

موادي كه جنبه درماني دارند ولي عملاً از آنها استفادة نادرست مي شود (خواب آورها، آرامبخشها، آمفتامين ها و غيره)

و بالاخره موادي كه طي انواع «پژوهشها» به دست آمده اند.

(ال. اس. دي. اس. تي. پي و غيره)، يا موادي كه از آنها استفادة غيرمتعارف مي شود (حلالهاي فرار و غيره)

طبقه بندي را مي توان براساس تأثير مادة مخدر بر ارگانيسم بدن انجام داد، مثلاً ميزان مسموميت آن را در نظر گرفت

(مخدرهاي مهلك، مخدرهايي كه موجب اختلال شخصيتي مي شود، يا موادي كه اعتياد مي آورد)

طبقه بندي را براساس تأثير مواد در زمينة رواني ـ فيزيولوژيكي (تغييرات سيستم اعصاب نباتي، فوق هرمي و غيره)

هم مي توان انجام داد. دولت كانادا در سال ۱۹۶۹ روان گردانهاي اصلي را به صورت زير طبقه بندي كرد:

مسكن ها و خواب آورها، محركها، ضد اضطرابها و توهم زاها، بهت آورهاي افيوني، حلالهاي فرار، مسكن هاي ضد افسردگي و آرامبخشهاي اصلي.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله ويژگی های دوره ی نوجوانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا