دانلود تحقیق و مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

دسته بندی : / / / /

مقاله و تحقیق و پژوهشی در خصوص تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام


تاریخ انتشار

07 سپتامبر 2018

تعداد صفحات

125 صفحه

فرمت

Word ورد – قابل ویرایش

مقاله و تحقیق در خصوص اثرات و تاثیرات سود هر سهم بر بازده سهام ، که به صورت کامل و جامع در ۱۲۵ صفحه تنظیم و نوشته شده است که ارتباط بین سود هر سهم و بازده سهام را به صورت کامل بررسی می نماید، که میتوانید برای مقاله رشته حسابداری و همچنین رشته اقتصاد و… استفاده نمایید که در ادامه می توانید برخی عناوین این مقاله و تحقیق را مشاهده نمایید.

برخی عناوین مقاله و تحقیق تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

مقدمه

قیمت هرسهم به سود هر سهم و سایر معیارهای ارزشگذاری

پیشینه تحقیق

فرضیه ریسک گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار

فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی

فرضیه قدرت انحصاری

فرضیه حباب سفته بازی

فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی

فرضیه علامت دهی

فرضیه بازارهای « سهام جدید داغ »

فرضیه « گرایشات و علائق زود گذر » و فرضیه « عکس العمل بیش از اندازه » سرمایه گذاران

فرضیه انتشار سهام  جدید طی دوره های حجم بالای انتشار

روش تحقیق و آزمون فرضیات

تعاریف عملیاتی واژه ها

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

تحقیقات انجام شده در ایران
عملکرد بلند مدت سهام جدید بر مبنای انتشار
عملکرد بلند مدت سهام جدید بر مبنای بازده اولیه
عملکرد بلند مدت سهام جدید بر مبنای اندازه شرکت
عملکرد بلند مدت سهام جدید بر مبنای حجم معامله
عملکرد بلند مدت سهام جدید بر مبنای صنعت
بازده های غیر عادی سهام جدید
آزمون فرضيه ها و تفسير نتايج
مفهوم سود
مدیریت سود
ابزار های مدیریت سود
ماهیت سود
اهداف و دلایل اندازه گیری سود
نقش اطلاعاتی سود
نقش سود در شرکت
 کیفیت سود
رفتار سود در نوشته های حسابداری
عوامل موثر بر قیمت و P/E
اطلاعات حسابداری  و قیمت سهام
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل
ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار تناقص
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام

سود سهام

ماهیت سود سهام

انواع سود سهام

تاریخهای مرتبط با سود سهام

تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام

تاریخ شناسایی سهامداران مشمول سود

تاریخ موثر شناسایی سهامداران مشمول سود

تاریخ پرداخت سودسهام

محدودیتهای تقسیم سود

بازده سهام

حداکثر شدن سود به عنوان یک معیار

حداکثر شدن قیمت سهم

تفاوت مطلوبیت سهامداران

محاسبه بازده هر سهم

روشهای محاسبه بازده سهام

روش نسبت درآمد به قیمت

روشهای محاسبه بازده سهامداران

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

برخی توضیحات عناوین تحقیق تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام | مقاله سود سهام

 

مفهوم سود :

هدف از مفهوم سود آن است که سود باید به مشاهدات دنیای واقعی ارتباط داده شود . سه مفهوم اصلی قابل تفسیر سود عبارتند از :

اول :

مفهوم نگهداشت سرمایه یا ثروت که از نظر بسیاری از افراد باید اصلی ترین مفهوم سود باشد . زیرا از حمایت نظریه اقتصادی برخوردار است .

دوم:

مفهوم کارآیی سود  که بر طبق آن از سود خالص و عناصرش اغلب به عنوان سنجه های کارآیی مدیریت استفاده می شود .

سومین هدف بر اساس ابعاد رفتاری آن ارزیابی می شود . یکی از ویژگیهای رفتاری توانایی پیش بینی است .

سودهای ویژه چندین دوره ممکن است برای پیش بینی های مرتبط با عملیات آینده ، یک واحد تجاری در صورتی که سایر عوامل مربوط به درستی در حیطه کنترل قرار داشته باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد .

سایر ویژگی های رفتاری شامل تصمیم گیری مدیریتی ، رابطه تغییرات سود با قیمت های بازار سهام ، و درخواست ارقام سود متوسط سرمایه گذاران بدون توجه به فقدان محتوای اطلاعاتی آن است .

بنابراین با توجه به اهمیت ارقام سود حسابداری ، بررسی رفتار سود از اهمیت بالایی برخوردار است .

پژوهش های رفتاری  نشان می دهد که به طور متوسط فرایند ایجاد سود سالانه شرکت ها میانگین متحرک یا گام تصادفی و سودهای فصلی اتورگرسیور می باشد .

نتایج حاصله از آزمون فرضیات پژوهش حاضر نیز نشان می دهد که فرایند ایجاد سود سالانه شرکت های ایرانی تحت مطالعه نیز میانگین متحرک است .

علاوه بر این نتایج نشان می دهد که سود های این شرکت ها کیفیت چندانی ندارد و محتوای اطلاعاتی چندانی در رابطه با سودهای آتی در بر ندارند .

همچنین نتایج حاصل از مقایسه عرضی از یکسانی فرایند ایجادسود دریک صنعت خاص حکایت دارد

اهداف متفاوت گزارشگری سود به تعاریف متفاوتی از سود اشاره دارد و نیز مخاطبان متفاوتی را مورد خطاب قرار داده است .

مفهوم سود حسابداری  هر چند بیان کننده نتایج فعالیتهای حسابداری است ، لیکن دائما مورد انتقاد قرار گرفته است . برخی از این انتقادات بشرح زیر است :

 • سود حسابداری هنوز به طور روشنی فرموله نشده است .
 • مبنای تئوریک مناسبی برای محاسبه و ارائه سود حسابداری وجود ندارد .
 • رویه های متداول حسابداری ناهمگن و متفاوتی برای اندازه گیری دوره ای در شرکتهای مختلف مجاز شمرده شده است .
 • تغییرات سطح قیمت ، مفهوم سود اندازه گیری شده تاریخی را تغییر داده است .
 • اطلاعات دیگری غیر از سود حسابداری ممکن است برای سرمایه گذاران و سهامداران در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مفید تر باشد .

مهمترین هدف استفاده کنندگان از سود، نیاز به تشخیص ارتباط بین سود و سرمایه بعنوان قسمتی از فرایند حسابداری است . سایر اهداف عبارتند از :

 • استفاده از سود بعنوان معیاری از کارآئی مدیریت
 • استفاده از سود تاریخی بعنوان روند آتی شرکت یاتوزیع سود سهام
 • استفاده از سود بعنوان معیار اندازه گیری عملکرد و بعنوان راهنمایی برای تصمیمات آتی مدیریت تعاریف و مفاهیم سود را می توان در سه سطح بررسی کرد

در مدیریت سود (EM) ، سود به منظور تعدیل ریسک شرکت و برای رسیدن به سود مورد انتظار دستکاری می شود و عمدتا از عدم تقارن اطلاعاتی مدیران و سهامداران نشات می گیرد .

مدیریت سود بر اساس انگیزه هایی نظیر پاداش و قبول شروط وام و سنجش مسئولیت و ارائه قیمت اولیه سهام  تعدیل سود هر سهم (EPS) صورت میگیرد .

 

مدیریت سود

مدیریت سود در ادبیات حسابداری از موضوعات نسبتا تازه و مورد توجه مدیران است این مبحث  در حسابداری از حدود ابتدای قران بیستم به بعد با تحقیقات مختلفی که توسط صاحبنظران این رشته نظیر : جانسون و مید در سال ۱۹۰۶ ورشو در سال ۱۹۲۴ هیپ ورث در سال ۱۹۵۳ گارون در سال ۱۹۶۴ و موسز در سال ۱۹۸۷ که به شکل مدون انجام شد شکل گرفت .

هر یک از تحقیقات ازابعاد خاصی و با عبارات متفاوتی نظیر دست کاری سود ، هموار سازی  سود و در نهایت مدیریت سودبه موضوع پرداخته اند .

مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و هریک تعاریف مختلفی را ارایه نموده اند. برخی ازاین تعاریف عبارت است از :

 • بیدلمن مدیریت سود را بیان گر تلاشی از سوی مدیریت شرکت می داند که سعی می کند تا انحرافات غیر عادی سود را کاهش دهد .
 • از نظر بلکوبی مدیریت سود ممکن است به عنوان عادی جلوه دادن عمدی سود به منظور دستیابی بهروند سطح دلخواه تعبیر شود .
 • رونن و سادن نیز معتقدند که مدیریت سود پیش بینی می کند که چگونه سود گزارش شده برای کاهش نوسانات پیرامون سود عادی ، همواره می شود .

از نظر  رونن  و سادن مدیریت سود تلاش عمدی مدیریت جهت انتقال اطلاعات خاص به استفاده کنندگان صورت های مالی ، تعریف میشود .

گاردون و همکارانش در سال ۱۹۶۶ نیز نوشتند : اگر زمانی مدیران روش خاصی از روش های حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد ،  نتیجه هموار سازی یا مدیریت سود است .

آن ها هم چنین متذکر شده اند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اول و روش های پذیرفته شده حسابداری است می توانند :

الف ) روی سود گزارش ده اثر بگذارند

ب) روی نزخ سود شرکت اثر گذارند.

– پارتو معتقد است که مدیریت  سود ،فرآیندی برای مدیریت است تا درچارچوب  اصول پذیرفته شده حسابداری سود مورد انتظارشان نشان دهد .

-از نظر کپلن مدیریت سود مستلزم انتخاب روش های حسابداری و یا قواعد گزارش گری در چارچوب الگوی خاصی است که سبب می شود تا انحراف سود های گزارش شده کاهش یابد .

به طور کلی مدیریت سود به اثر گذاری روی سود شرکت به نحوی که منافع و خواسته های شرکت و مدیران آن را برآورده نماید ، تعریف می شود.

 

ابزار های مدیریت سود

مدیران شرکت ها ممکن است به روش های مختلفی روی سودهای گزارش شده اثر بگذارند و آن را کنترل نمایند .

لذابه آن دسته از روش ها یا ابزارهایی که با استفاده ازآن ها مدیران می توانند

روی سودهای گزارش شده اثر بگذارند ، ابزارهای مدیریت سود گفته می شود . برخی از این ابزار ها عبارتند از :

 • زمانبندی فروش دارایی های ثابت
 • زمانبندی فروش سرمایه گذاریها
 • زمانبندی هزینه های مالی
 • هزینه های استهلاک
 • برآوردهای حسابداری
 • وغیره

در این تحقیق به بررسی و پژوهش زمان بندی فروش دارایی های ثابت ( اموال و ماشین آلاتو تجهیزات ) فروش سرمایهگذاری ها و هزینه های مالی بهعنوان ابزار های مدیریت سود پرداخته می شود .

از آن جایی که در حسابداری دارایی ها بر مبنای تمام شده تاریخی ( بهای تحصیل ) مورد ارزیابی قرار میگیرد و در هنگام فروش به قیمت جاری به بازار به فروش می رسند و سود یا زیان ناشی از فروش آنها در دوره فروش شناسایی می گردد .

لذا سود یا زیان ناشی از فروش دارایی ها و شناسایی هزینه های مالی ابزاری را در اختیار مدیران قرار می دهد تااز طریق زمان بندی فروش دارایی ها و زمان بندی شناسایی هزینه های مالی روی سود های گزارش شده اثر گذارند .

یعنی نوسانات در سود شرکت می تواند بر تصمیم گیری مدیران در ارتباط با زمان بندی فروش دارایی ها  و شناسایی هزینه های مالی اثر بگذارد .

محتمل به نظر می رسد هنگامی که سود واقعی شرکت کمتر از سود مورد انتظار مدیران است مدیران با فروش دارایی های بیشتر سعی می کنند تا سود گزارش شده را به حد مورد انتظار برسانند . يا بر عكس زماني كه سود واقعي شركت بالاتر از مورد انتظار مديران است. هم چنین هنگامی که سود شركت بیشتر از حد انتظار مديران باشد آن ها سعی می کنند با افزایش هزینه های مالی ، سود شرکت را به حد موردانتظارشان کاهش دهند یا هنگامی که سود شرکت کمتر از حد مورد انتظار است مدیران است مديران با کاهش در هزینه های مالی سعی می کنند که سود شرکت با سود مورد انتظارشان اختلاف زیادی نداشته باشد .

بنابراین بین سود شرکت ( سود قبل از کسر هزینه های مالی ) با هزینه های مالی رابطه مثبت وجود دارد

 

ماهیت سود

سود از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود ومطالعات و پژوهش های انجام شده در باره سود يکی از پر حجم ترین و بیشتری تلاشهای پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می دهد.

سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی ، ابزار سنجش اثر بخشی مدیریت ، و وسیله پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیری ها همواره مورد استفاده سرمایه گذاران مدیران و تحلیل گران بوده است .

مفهوم سود با توجه به دیدگاه های مختلف می تواند به گونه های متفاوتی تفسیر شود اندازه گیری سود با مفهوم نگهداشت سرمایه ارتباط دارد و اندازه گیری آن و نیز ارزشیابی دارایی در رویکردهای مختلف اقتصادی به تصمیمات مختلف می انجامد

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق و مقاله تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا