دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان ابتدایی

دسته بندی : / / / /


تاریخ انتشار

22 دسامبر 2020

تعداد صفحات

102 صفحه

فرمت فایل

WORD – قابل ویرایش

مقاله بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان ابتدایی به جز پایه اول

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبسيتان شهرستان قزوين است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همين بين پرخاشگري مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبستان است كه ۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش فرضيه ها از روش آماري t متغيير مستقل و ضريب بهم بستگي استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابه معني داري وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت وجود ندارد.

 

برخی عناوین تحقیق بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان ابتدایی به جز پایه اول

 • حجم نمونه
 • روش نمونه گيري
 • ابزار اندازه گيري
 • روش آماري مربوط به زمينه
 • روش تحقيق
 • مقدمه
 • کلیات
 • جدول نمرات خام آزمودني ها ازآزمون پرخاشگري معدلي
 • جدول بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي
 • جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان دوم و پنجم ابتدايي
 • جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان سوم و چهارم ابتدايي
 • جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان ممتاز و ضعيف
 • و دیگر موارد …

برخی توضیحات پراکنده از مقاله ی بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان ابتدایی به جز پایه اول

مقدمه

هر كودكي وقتي بداند كه والدين او به آنچه مي گويند عمل مي كنند بهتر رفتار خواهد كرد . رفتار به خصوصي كه انجام آن مجاز نيست بايد با ترتيب به خصوصي دنبال شود مقررات شما بايد روشن و فهم آنها ساده باشد .در اين صورت كودك شما مي داند كه توقعات شما چيست و چه مقرر شده است شما تا به حال روي مقررات اوليه مصمم شده ايد و آنها را با سادگي و واقع بيني با طفل خود در ميان گذاشته ايد .

قانون تازه اي در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداري كه كسي را كتك بزني و اگر اين كار را تكرار كني با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهي شد كه پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني – اجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است . برخي سپده دم تاريخ را با بيان قتل  هابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند . كواكسلي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد : از ۵۶۰۰ سال قبل تا امروز بشر فقط ۲۹۲ سال در صلح و صفا گذرانيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است .

پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يادگيري باشد آنچه در اين تعريف حائز اهميت است ، قصد و نيت رفتار كننده است : يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري نيست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازيكن ديگر اصابت كند ، پرخاشگري نيست اما اگر فردي مخصوصاً بازيكنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و يا فحاشي كند ، پرخاشگري است .

قديمي ترين علت شناخته شده براي پرخاشگري حول محور اين نظريه مي چرخد كه انساتها از نظر ماهيت زيست شناختي براي پرخاشگر برنامه ريزي شده اند و نخستين و معروفترين نظريه در اين باره مربوط به زيگموند فرويد را مي توان نام برد فرويد كليه اعمال آدمي را با دو غريزه  زندگي و مرگ تحليل مي كند و مي گويد غريزه مرگ هم بايد به شكلي تخليه شود  ( ستوده – ۲۲۱ سال ۳۸۵ )

بيان مسأله

زيست شناسان بر اين باورند بيشترين تغييراتي كه هنگام پرخاشگري در بدن و اعمال آن روي مي دهد ، همانهايي كه هنگام به كار افتادن اميال جنسي به وقوع مي پيوندد در واقع بايد گفت  كه همانطور كه ميل جنسي ، جانور نر را به جنب و جوش مي اندازد ” او را متجاوز ” تند يا پرخاشگر مي سازد .

انسان هم از اين قاعده مستثني نيست البته پرخاشگري انسان در اين مورد غالباً با نوازش و نرمش اثر بهتري دارد و اينكه آيا پرخاشگري پاسخي به نا كامي است به باور جان دالسر و همكارانش ، پرخاشگري هميشه پيامد نا كامي است و ناكامي هميشه منجر به پرخاشگري مي شود هيچ يك نمي توانند بدون ديگري صورت گيرند و هر چيزي كه مانع رسيدن به هدف شود نا كامي را سبب مي گردد و گاهي محيط مدرسه و محل آموزشي مي تواند تاثير بسزايي در پرخاشگري كودك داشته باشد و گاهي هم روابط نا درست والدين و روحيه ستيزه جويي در بين والدين تاثير منفي بر روي  دانش آموزان مي گذارد و اين باعث مي شود كه حتي در پيشرفت تحصيلي و در رسيدن به موفقيت تحصيلي تاثير منفي بگذارد. و افراد ناكام هميشه با كلمات يا رفتار پرخاشگرانه واكنش نشان نمي دهند ؛ بلكه افرادي طيف وسيعي از واكنشها را نسبت به نا كامي از خود بروز مي دهند

سؤال مسئله

آيا بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق

بر خلاف آنچه در بادي امر به نظر مي رسد ، پرخاشگري هميشه ناپسند و زيان آور نيست بلكه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكلات زندگي و ترقي و تعالي و آسايش آدمي باشد ، نه تنها سودمند است بلكه ضرورت نيز دارد البته اشكال بزرگي در اين جا وجود دارد اين است كه نمي توان ميان پرخاشگري   ناپسند و زيان آور و آنهايي كه براي زندگي ضرورت دارد و سودمند است ، حري معين كرد و خط  فاصلي كشيد ولي در عين حال نشان مي دهد كه انگيزه اي او را به سوي استقلال ، كه جزء ضروري و با ارزش رشد است رهبري كند بلكه اعمال آدمي را با دو غريزه  زندگي و مرگ تحليل مي كند مي گويد غريزه مرگ  هم بايد به شكلي تخليه شود يا به بيرون به صورت پرخاشگري و ديگر و يا به درون به صورت اعمال خود تخريبي و خودكشي و به همين دليل اميد است با ارائه پژوهشهاي انجام شده بتوانيم از ميزان پرخاشگري والدين كاسته تا تأثير منفي بر روي دانش آموزان دارد ننمايد.

تعريف خشم

خشم بنابر تعريف برانگيخته شدن عواطف جريحه دار شده است . اگر چه نقطه آغاز اين برانگيختي عواطف و احساسات ماست اما دامنه تاثير آن به فكر و بدن ما نيز سرايت مي كند . به عبارت ديگر خشم همه ابعاد وجود ما را در بر مي گيرد.

چرا كودك پرخاشگر مي شود

بعضي از دانشمندان پرخاشگر ي را به عوامل وراثت نسبت مي دهند غزالي مي گويد : اگر خشم از حد فراتر رود به تهور تبديل مي شود و اگر ناقص شود فرد ترسو بزدل مي شود كه اين افراد به عنوان كساني كه اعتماد به نفس ندارند تملق گرا هستند و مذلت را ترجيح مي دهند شناخته مي شوند . اما اگر اين قوه تربيت شود فرد به صفت شجاعت موصوف مي شود .

كودكان با پيدا كردن نقاط ضعف ديگران ، براي رسيدن به مقصود خود متوسل به اذيت و آزار مي شود يكي از دلايل افزايش پرخاشگري كودكان در سن ۲ سالگي فهميدن آنها در مورد زندگي خود است هر چه سن كودك بالاتر مي رود بروز پرخاشگري نيز متغير مي شود . به عنوان مثال در بين سنين ۳ تا ۶ سالگي جدال جسماني براي اثبات مالكيت كاهش مي يابد و در عوض پرخاشگري كلامي مانند تهديد ، آزار ، توهين ، جيغ زدن و … افزايش مي يابد . بروز حالت پرخاشگري و ميزان آن در بين دختران و پسران متفاوت است .

تفاوت پرخاشگري در دوران پيش دبستاني در هر جنس ، چندان مشهود نيست اما در دوران مدرسه و ابتدايي كاملاً واضح است و با افزايش سن ، تفاوت پرخاشگري در هر جنس كاهش مي يابد . در دوران ابتدايي و بالاتر پسران و دختران تفاوت فاحشي از نظر بروز پرخاشگري نسبت به دوران دانشگاه دارند.

تربيت مثبت والدين

يك روش موفقيت آميز براي آموزش رفتارهاي اخلاقي استفاده از روش هاي مثبت به منظور تحريك قوه تفكر ، دگر دوستي ، هم احساس بودن و مراعات اصول اخلاقي از جانب كودكان است . در اين روش والدين از همياري و رفتارهاي كودكان براي تربيت آنها استفاده مي كنند.

اين گونه والدين رفتارهاي اشتباه كودكان را كه سبب آسيب رساندن به ديگران مي شوند توضيح مي دهند و زمينه را فراهم مي كنند تا كودكان اشتباه خود را جبران كنند. به عنوان مثال نمي گويند چرا آن چيزي كه دست تو بود به طرف ديگري پرت كردي فكر نكردي چشم او را كور مي كني ؟ بلكه اين چنين بيان مي كنند پرتاب اشياء ممكن است باعث صدمه زدن به فرد مانند كوري شود كه ديگر قابل جبران نيست .

همچنين در الگوي تربيتي مثبت والدين رفتارها را سرزنش مي كنند نه كودكان را يعني به جاي اينكه بگويند تو بچه بدي هستي مي گويند اين كار و يا اين عمل رفتار تو عمل بدي بود و بدين ترتيب بدون اينكه خوب بودن و قابل پذيرش بودن شخصيت كودكان را زير سوال ببرند بين او و رفتار بدش فاصله ايجاد مي كنند

راه كارهاي مناسب كاهش خشم

 • محيط خانوادگي را حمايت كنيد .
 • مقايسه ساده يا آسان راحت است سعي كنيد كه هيچ گاه كودكتان را با فرزندان ديگران مقايسه نكنيد كه اين امر موجب كاهش اعتماد به نفس در كودكان مي شود.
 • از گفتن جملاتي نظير اينكه آرزويم اين بود كه تو شبيه فلاني باشي اجتناب كرده و بيشتر برروي كارها و خدمات انجام شده كودكتان تمركز كنيد .
 • به جاي ديدن نكات منفي در كودكتان نكات مثبت را در او ببينيد و مجبورش كنيد كارهاي بهتري انجام دهد و بايد به كودك آموخت كه وقتي با مشكلي مواجه مي شوند فكر خود را به كار ببندد و خود را با ايجاد خشم خسته و فرسوده نكند .

به كودكتان فرصت صحبت كردن بدهيد و به آن كمك كنيد تا احساسش را ابراز كند و راجع به اهميت موضوعي كه او را خشمگين كرده فكر كند و اگر اين پيشامد آنقدر مهم نيست ذهن خود را به آن مشغول نكند . توجه كودك را در موقع خشم به چيز ديگر مشغول كنيد . مي توانيد به او بگوييد كه در هنگام خشم و عصبانيت تا ده بشمارد تا عصبانيتش كاهش يابد . يا در هنگام عصبانيت چهره خود را در آيينه ببينيد .

به كودك بياموزيد كه در هنگام عصبانيت استراحت كند و نفس عميق بكشد چرا كه در حالت  عصبانيت بسياري از ارگان هاي دروني فعاليت زياده از حد دارند تعداد ضربان قلب زيادتر مي شود عضلات منقبض تر مي شود و تمامي اين اعمال غير ارادي است چون در حالت عصبانيت نيروي زيادي ايجاد مي شود كه مي توان كودك را به بازي يا ورزش هايي مثل تنيس يا به كار مفيدتري مشغول كرد .

اگر كودكي داريد كه بسيار پر جنب وجوش و پرخاشگر است مي توان از توصيه هاي زير استفاده كرد:

 • فرستادن كودك به مهد كودك
 • تنظيم ساعت خواب كودك
 • محروم كردن كودك از خواسته هايش براي مثال وقتي پرخاشگري مي كند او را در اتاقي كه ترسناك و تاريك نباشد مدتي نگه داريد تا آرام شود . نبايد گذاشت تا كودك با عصبانيت و جيغ كشيدن به خواسته هايش برسد .

از نظر دكتر كريستوفو سن روش محروم كردن يا توقف فعاليت زماني موثر واقع مي شود كه با عشق و توجه همراه باشد . و در نهايت به كودك بياموزيد كه  عصبانيت را بايد كنترل كرد چرا كه خشم ممكن است او را وادار به گفتن كلمات والفاظي كند كه بعداً باعث تاسف شود و خشم ممكن است ساعت ها در او احساس اندوه و يك حس خجالت و تقصير كند .

عصبانيت

مادراني كه از عهده ي اداره كودكان خود بر نمي آيند معمولاً به علت بي اثر بودن روشهاي انضباطي مانند فرياد زدنهاي مداوم و كتك زدن كه هيچ اثري ندارد ، عصباني هستند گاهي مادر چنان كلافه مي شود كه روياي از دست كودك خلاص شدن فرار كردن و يا سپردن كودك به كسي ديگر را در سر مي پروراند . عصبانيت  تنها شامل حال كودك بلكه ساير فرزندان نيز مي شود : اين حالات ممكن است در نهايت به از دست دادن كنترل و كتك زدن تنبيه بدني منجر گردد.

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله به صورت پراکنده و جزئی می باشد ، برای دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( خرید از بالای سمت چپ صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه پرخاشگری و پيشرفت تحصيلی در بين دانش آموزان ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا