دانلود مقاله اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

28 ژانویه 2021

تعداد صفحات

193 صفحه

فرمت فایل

Word ورد – قابل ویرایش

مقاله بررسی اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار

این مقاله شامل  چکیده و مقدمه و ۲ فصل است که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده  و به  جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است . تحقیق بررسی اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تاكنون در ۱۹۳ صفحه  تنظیم شده است و دارای عنوان مختلفی از جمله  هزینه سرمایه سهام عادی و کیفیت سود،تعریف شاخص و انواع ان،جامعه اماری،نظریه بازار کار سرمایه و… می باشد.

 

برخی از عناوین تحقیق اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار

 • چكيده
 • مقدمه
 • فصل اول: كليات تحقیق
 • مقدمه
 • تاریخچه مطالعاتی
 •  بیان مسئله
 • رضیه های پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • حدود مطالعاتی
 • روش پژوهش
 • متغیر های پژوهش
 •  گرد آوری اطلاعات
 • واژگان کلیدی و اصطلاحات
 • فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
 • مقدمه
 • گفتار نخست : مفاهیم سود
 • سود سهام
 •  مفهوم سود و تعاریف..
 •  حساب سود واقعی یا صوری
 • ویژگی های سود حسابداری
 • نقاط ضعف سود حسابداری
 •  نقاط قوت سود حسابداری
 • هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود
 • پایداری سود
 •  قابلیت پیش بین
 • مربوط بودن سود به ارزش سهام
 • پیش بینی یک رویداد اقتصادی
 • و دیگرموارد…

 

برخی توضیحات پراکنده مقاله اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار

سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از ۱۱۷ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .

یافته های  پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان ۹۵% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص  دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که  درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است و …

اهداف پپژوهش

هدف نخست :

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران .

اهداف بعدی :

۱- تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بالقوه در خرید سهام شرکتها

۲- حفظ و نگهداشت سرمایه گذاران بالفعل

۳- کمک به مدیران به خطای کمتر سود پیش بینی شده شرکتها

۴- ترغیب و تشویق سرمایه گذارن با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی کسب حداکثر بازدهی  ممکنه

گفتار نخست : مفاهیم سود

سودسهام

سود خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم می شود، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود.

مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهام به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود. این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود نقدی تقسیم شده

معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد، به آن واژه سود غیر نقدی

اطلاق می شود.

سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی علاقه مند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می باشند.

اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهام است (رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵، ۲۶۸)

 

مفهوم سود و تعاریف

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید.

یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می کند. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر هر نوع سود می توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد. سود شامل  نتیجه های «عملیاتی یا سود عادی» و نتیجه های «غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه» می شود، که مجموع آنها برابر است با سود خالص. نتیجه پژوهش ها نشان می دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد (پارسائیان، ۱۳۸۱،۵۲۴)

ویژگی های سود حسابداری

از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند:

تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می باشد:

۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله ای واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است.

۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره مالی، به عنوان یک امر بدیهی، قرار دارد.

۳- سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد، ایجاب می کند تا درآمد تعریف، اندازه گیری و شناسایی شود.

۴- سود حسابداری ایجاب می کند بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد، یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.

۵- سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد.

گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود

پیش بینی سودهای حسابداری آینده

عدد مورد گزارش به عنوان سود، جمع چند عدد است که از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد:

یک بعد دوره موقت است؛ بدین معنی که سود سالانه مجموع سود دوره های زمانی یکسان می باشد، درست مانند فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته. در پژوهش های حسابداری مبتنی بر دوره های زمانی، توان پیش بینی سود سالانه دوره های قبل، سه ماهه گذشته و سودهای تشکیل شده از چند دوره، مورد توجه قرار می گیرند:

۱- بر پایه استفاده از سودهای سالانه دوره های قبل برای پیش بینی سودهای آینده، پژوهش های نشان می دهد که فرآیندهای پیچیده میانگین متحرک که بوسیله رویه های باکسجنکینز ارائه شده پیش بینی چندان بهتری از الگوی تصادفی ارائه نمی نمایند.

۲- با استفاده از سودهای فصلی گذشته برای پیش بینی سودهای آینده، پژوهش ها نشان می دهند که الگوهای مبتنی برسودهای سه ماهه در مقایسه با الگوهای سالانه توان پیش بینی بهتری و نیز بهتر از الگوهای جامع و فراگیر ارائه شده بوسیله باکس – جنکینز «شناسایی یکایک سودها» عمل می کنند.

۳- با استفاده از اجزای تشکیل دهنده سود برای پیش بینی سودهای آینده مدارکی در راستای تأیید توان پیش بینی داده های سود و فروش قرار دارد که به صورت جداگانه مورد توجه قرارمی گیرند، ولی این در مورد الگوهای مبتنی بر اجزای تشکیل دهنده سود (هزینه بهره، هزینه استهلاک و سود عملیاتی پیش از استهلاک) نمی تواند به اثبات برساند (پارسائیان،۱۳۸۱، ۴۵۲

مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود

عموم تستهای تجربی در تعیین اینکه سرمایه گذاران سود سهام را ترجیح می دهند یا از آن اجتناب می ورزند، نا توانند. اگر سرمایه گذاران کل سود را تقاضا کنند، شرکت باید تمام سود را مبنا قرار دهد. اما واقعاً مشکل است تعیین کرد که سرمایه گذاران تقاضای سود سهام دارند یا خیر. تئوریسین های مالی نظریات خود را با توجه به اینکه به ارتباط بین سیاستهای تقسیم سود و ارزش سهام معتقد هستند و یا به عدم ارتباط بین آنها، ارایه داده اند.  بعضی از این صاحبنظران کوشیده اند با توجه به ریاضیات پیچیده و تحت شرایط بازار کامل سرمایه فرضیات خود را در رابطه با بی ارتباطی بین تقسیم سود و ارزش سهام به اثبات رسانند. پیروان این مکتب به مکتب بازارهای کامل معروفند. عده ای دیگر به وجود نواقص در بازارهای واقعی اشاره داشته و مدعی هستند که به دلیل وجود این نواقص، سیاست تقسیم سود نمی تواند در ارزش سهام بی تاثیر باشد. طرفداران این مکتب به مکتب بازارهای غیر کامل مشهورند.

در متون مالی نظریات این دو گروه به ترتیب تحت عنوان عدم ارتباط تقسیم سود و مربوط بودن تقسیم سودآمده است.

ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران

ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران از طریق پژوهش های مشاهده ای مورد آزمون قرار گرفته و همبستگی اطلاعات منتشر شده حسابداری و تغییرات قیمت سهام محاسبه و تحلیل شده است. چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران به شمار آورد (شباهنگ،س۱۳۸۷، ۱۲۱)

صورتهای مالی استاندارد شده

کار دیگری که ممکن است بخواهیم در مورد صورتهای مالی یک شرکت انجام دهیم این است که آن را با صورتهای مالی شرکتهای مشابه مقایسه کنیم . به هر حال ، احتمالا در این زمینه با مشکل مواجه خواهیم شد . مقایسه مستقیم صورتهای مالی دو شرکت به دلیل اندازه های متفاوت آنها غیر ممکن است. در ضمن شرایط هر شرکت منحصر به فرد است. علاوه بر این در مورد ، شرکتهای بزرگ معمولا در دو یا سه یا بیش از سه زمینه فعالیت می کنند و این موضوع، مقایسه را مشکل می سازد. هنگام مقایسه صورتهای مالی شرکتها ، یکی از بدیهی ترین کارهایی که ممکن است انجام دهیم ، استاندارد کردن صورتهای مالی آنهاست . یکی از رایج ترین و مفیدترین شیوه های انجام این کار ، آن است که به جای بررسی تغییرات بر حسب واحد پول ، تغییرات را به صورت درصدی بررسی کنیم . در این قسمت دو روش مختلف برای استاندارد کردن صورتهای مالی را توضیح می دهیم . این دو روش صورتهای مالی هم مقیاس(صورتهای مالی با مقیاس مشترک)  و صورتهای مالی مبتنی بر سال پایه است(همان منبع،۱۰۱-۱۰۰)

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود مقاله اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا