دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دسته بندی : / /


تاریخ انتشار

04 جولای 2021

فرمت فایل

قابل ویرایش – ورد – word

تعداد صفحات

70 صفحه

برخی عناوین تحقیق بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 • چکیده فارسی
 •  فصل ۱:بیان مسأله
 • بيان مسأله
 • اهداف
 • سوالات
 • فصل ۲: زمینه و پیشینه تحقیق
 • مبانی نظری
 • پیشینه پژوهش
 • فصل ۳: طرح تحقیق
 • نوع مطالعه
 • جمعيت مورد مطالعه
 • مكان و زمان انجام مطالعه
 • روش اجراي طرح
 • روش تجزيه و تحليل داده ها
 • فصل ۴:یافته ها و نتایج
 • نتايج
 • فصل ۵:بحث و نتیجه گیری
 •  بحث
 • نتيجه گيري كلي
 • منابع
 • چکیده انگلیسی

برخی توضیحات تحقیق مقاله بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چکیده فارسی:

مقدمه:سلامت روان،نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان،امری حیاتی است. مطالعات روانشناسان نشان داد که بین رویدادهای استرسزا و اختلالات روانشناختی،عوامل تعدیل کننده ای وجود دارد که موجب می شود رویدادهای استرسزا،اثرات متفاوتی بر افراد به جای بگذارند. تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده و سرسختی نیز بعنوان یک ویژگی  شخصیتی نحوه مقابله با استرس زاها را در افرا تعدیل می کند.این دو مولفه بعنوان شاخص های حایز اهمیت در سلامت روان در موفقیت تحصیلی ،در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد بررسی قرار گرفت.

 

روش اجرا: طرح این تحقیق از نوع مقطعی-توصیفی است.در این تحقیق موفقیت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب میشود و دو متغیر تاب آوری و سرسختی متغیرهای پیش بینی بودند.موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس معدل دانشجویان در دو گروه با معدل بالای ۱۵ (دانشجویان موفق) و زیر ۱۵ (دانشجویان ناموفق) در نظر گرفته شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل ۳ پرسشنامه که اولین پرسشنامه ،پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و دو پرسشنامه دیگر به ترتیب شامل پرسشنامه سخت رويي اهواز (AHI) متعلق به كوباسا و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون(CD-RIS) بود.

 

نتایج: در كل نمونه های مورد بررسي، سرسختی به صورت مثبت و معناداري تاب آوري را پيش بيني مي كند  . در واقع، به ازاي هر يك واحد تغيير در نمرة سرسختی ، نمرة تاب آوري ۳۹/۰تغيير مي كند. همچنین این مطالعه نشان داد تاب آوري در افراد موفق بيشتر است (P=0.027 & t=2.32). در بين دانشجویان موفق، سرسختی مي تواند به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني كند (  ۰۰۰۱/۰ P< و ۳۹/۰ = β). در مورد دانشجویان ناموفق نيز وضع به اين شكل است كه سرسختی به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را پيش بيني مي كند(  ۰۳/۰P= و ۱۵/۰ = β). يعني به ازاي يك واحد تغيير در نمرة سرسختی،۱۵/۰ تغيير در نمرة تاب آوري به وجود مي آيد. در هر دو گروه دانشجویان، سرسختی مي تواند تاب آوري را پيش بيني كند، اما بررسي مقدار شاخص هايي مانند ضريب تعيين (R2) و ضريب استاندارد رگرسيون  (ß)، در دو تحليل حاكي از آن است كه در دانشجویان موفق، خودكارآمدي، به صورت قويتري تاب آوري را پيش بيني مي كند.

 

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه ،هم راستا با دیگر مطالعات در این زمینه،اولا هم سویی دو عامل شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری را به اثبات رسانده و همچنین نشان داده که این دو صفت شخصیتی هم سو با میزان موفقیت در دانشجویان بوده اند که این ویژگی می تواند به گزینش صحیح افراد در مراحل اولیه ورود به سازمانهای نظامی کمک کند تا افرادی در این سازمانها وارد شوند که تا حدود بیشتری در ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان بتوان پیش بینی کرد.

 

کلیدواژه ها:سرسختی،تاب آوری،موفقیت تحصیلی

بیان مسئله:

از آن جا که نیروی انسانی ارزنده ترین سرمایه هر کشور است، پیشرفت و بالندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور ها در گرو تربیت نیروی متخصص، رشد علمی و افزایش سطح آگاهی افراد آن جامعه خواهد بود(۱و۲). رسالت اصلی نظام­های آموزشی، تربیت نیروی انسانی لازم برای این رشد و پیشرفت به­شمار می­رود و دانشگاه(به­عنوان مهم­ترین پایگاه علمی مرکز پرورش نیروی متخصص، آگاه و باتجربه)، نقش بسیار مهمی در این میان ایفا می­کند. امکانات آموزشی مناسب، سرفصل­های علمی معتبر، استادان با تجربه و محیط غنی تنها در کنار ذهن پویا، فعال و مشتاقِ جوانان پیشرفت و سازندگی کشور را به دنبال دارد. از آنجا که کارآمدی نظام آموزشی به پیشرفت تحصیلی(Achievement) فراگیران وابسته است، چنانچه نظام آموزشی وظیفه­ی خود را به درستی انجام ندهد روند رشد و توسعه با مانع مواجه خواهد شد(۳-۵).یکی از مسائل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مسأله افت تحصیلی و پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آن کشور است. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تأثیر می گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهاردسته عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده. در حقیقت عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی نظیر استعداد تحصیلی ، عوامل شناختی مانند هوش عمومی ، خود کار آمدی تحصیلی ، راهبردهای خود تنظیمی ، ساختار کلاس درس، انگیزش تحصیلی ، توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش یادگیرندگان بر روی آن تأثیر دارند(۶و۷).

واقعیت آن  است که این عوامل و متغیر ها چنان در هم تنیده اند و با یکدیگر کنش متقابل دارند که تعیین نقش و سهم هر یک به دشواری امکان پذیر است. با این وجود این تحقیقات نشان می دهند که در بین این  عوامل، عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و اجتماعی، بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند(۸) .

تحصیل در دانشگاه برای تعدادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین، آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه نو شرایط نوینی هستند که نیازمند اتخاذ و راهبردهای جدید است. سازگاری فرایندی پویا است که طی آن فرد سعی می کند تا بین آنچه که انجام می دهد و یا می خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا می کند توازن برقرار کند. از جمله رویکردهایی که ممکن است بر سازگاری تاثیر داشته باشد، رویکرد روان‌شناسی مثبت‌گرا است. در سال‌های اخیر، رویکرد روان‌شناسی مثبت‌گرا هدف نهایی خود را شناسایی سازه‌ها و شیوه‌هایی می‌داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به‌دنبال دارند. از این‌رو، عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی شوند، بنیادی‌ترین سازه‌های مورد پژوهش این رویکرد به ‌شمار می‌روند (سامانی و همکاران، ۱۳۸۶). در این میان، از نظر لاتار و چیچتی در سال ۲۰۰۰ و مستن در سال ۲۰۰۱ تاب‌آوری یکی از این مفاهیم و سازه‌های بهنجار مورد توجه و مطالعه‌ی روان‌شناسی مثبت است و غالب پژوهش‌های مربوط به تاب‌آوری در حوزه‌ی روان‌شناسی تحولی انجام شده است(۹-۱۲).

تاب‌آوری توانایی افراد در سازگاری موثر با محیط است، علی‌رغم قرارداشتن در معرض عوامل خطرآفرین. عوامل خطرآفرین آن‌دسته شرایط و موقعیت‌های منفی هستند که با پیامدهای منفی  و مشکلات رفتاری مرتبط می‌شوند (گومز و مک‌لارن  )(۱۳و۱۴).

در پژوهشي مشخص شد دانش آموزان و دانشجوياني كه از جديت و وجدان بالايي برخوردارند در فعاليت هاي تحصيلي خود كنجكاو، طالب پيشرفت، سخت كوش و واجد پشتكار هستند. چنين ويژگي هايي به خوبي با مفهوم ويژگي شخصيتي سخت رويي كه كوباسا تعريف نموده منطبق است . جالب توجه آن كه، سخت رويي شخصيتي ارتباط مثبتي با سخت كوشي و جديت در كار دارد . شخصي كه از تعهد بالايي بر خوردار است، براهميت، ارزش و معناي اين كه چه كسي است و چه فعاليتي انجام مي دهد، باور دارد و بر همين مبنا قادر است در مورد هر آنچه كه انجام مي دهد، معنايي بيابد و كنجكاوي خود را برانگيزد. دانشجوياني كه از ويژگي تعهد بالايي برخوردار هستند، با علاقه وافري در فعاليت درسي خود غوطه ور شده و اين موقعيت را به عنوان بهترين شيوه، براي نيل به اهداف آموزشي خود تلقي مي كنند. چنين نگرشي باعث مي شود كه دانشجو يا دانش آموز، دوره تحصيلي را به عنوان موقعيتي مهم، ارزشمند و جالب ارزيابي نموده و زمان بيشتري را به آن اختصاص دهد(۱۵و۱۶و۱۷).

سلامت روان،نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان،امری حیاتی است(سازمان جهانی بهداشت،۲۰۰۱).سلامت روان با ویژگی های توانمندساز درونی یا منابع درونی قدرت ارتباط دارد.برخورداری از این منابع درونی توانایی فرد را،با وجود شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی،برای رشد سازگارانه خود افزایش می دهد تا سلامت روان خود را حفظ نماید(۱۸). تا اوایل دهه ۸۰ اعتقاد بسیاری از محققین علوم روانشناختی این بود که رویدادهای استرسزا در بروز اختلالات روان_تنی(Psycho-Somatic Disorder)نقش مؤثری دارند.به عنوان مثال هولمز و راهه(۱۸)دریافتند که رویدادهای زندگی با شروع بیماری ارتباط دارند.در عین حال مطالعات روانشناسان بعدی نشان داد که بین رویدادهای استرسزا و اختلالات روانشناختی،عوامل تعدیل کننده ای وجود دارد که موجب می شود رویدادهای استرسزا،اثرات متفاوتی بر افراد به جای بگذارند.به عنوان مثال کوباسا،مفهوم شخصیت سرسخت(Hardiness)را ابداع کرد و آن را به عنوان متغیر مداخله گر در تعدیل ارتباط میان استرس و بیماری مورد بررسی قرار داد(۱۹).

او نشان داد افرادی که از سرسختی زیادی برخوردارند،هرچند درجه بالایی از استرس ها را تجربه می کنند،ولی بیمار نمی شوند.این افراد از نظر ویژگی سرسختی،متفاوت از کسانی هستند که در شرایط پر استرس بیمار می شوند.یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی تعدیل کننده که روانشناسان توجه ویژه ای بدان مبذول داشته اند،تاب آوری(Resiliency)است.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا